Utförare av hemtjänst

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) när det gäller hemtjänst. Det innebär att du har rätt att välja vem som ska utföra den insats som du blivit beviljad.

Krav på utförare

Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav en entreprenör ska uppfylla för att bli godkänd som utförare. Det är alltid Värnamo kommun som har det yttersta ansvaret för kvalité och uppföljning av beviljade insatser, oavsett vem som utför dem. 

Presentation av utförare

De som utför hemtjänst i Värnamo är 55Plus och kommunens egen hemtjänst.

55Plus

Serviceinsatser i Värnamo tätort.

Presentation av 55Plus

Värnamo kommun

Omvårdnads- och serviceinsatser i hela Värnamo kommun.

Presentation av Värnamo kommun

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 januari 2024