Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Åtgärda problemen

Här är lösningarna till de vanligaste problemen som kan uppstå i en kompost.

Dålig lukt

Kan bero på


Ruttet

Syrebrist, komposten är för kompakt

 
 

Åtgärd: rör om ordentligt, luckra

 

Ruttet /blött

Komposten är för blöt

 
 

Åtgärd: tillsätt strö som absorberar fukt

 

Gödsellukt

För mycket kväve

 
 

Åtgärd: tillsätt kolrikt material, till exempel strö

 
   

Insekter

Kan bero på

 

Flugor

Avfallet är dåligt övertäckt

 
 

Åtgärd: rör om i ytskiktet, täck sedan med ett tjockt lager bark- torvströ eller jord

 

Flugor

Matrester på kanterna

 
 

Åtgärd: torka av och håll rent

 

Myror

För torrt

 
 

Åtgärd: vattna med ljummet vatten och rör om

 
   

För blött

Kan bero på

 

För mycket lakvatten

För lite strömaterial

 
 

Åtgärd: tillsätt torvströ/sågspån och rör om

 
   

Ingen nedbrytning

Kan bero på

 

Ingen nedbrytning

Näringsobalans

 
 

Åtgärd: tillsätt kväverikt material, till exemel blandat köksavfall och rör om

 

Ingen nedbrytning

För torrt

 
 

Åtgärd: vattna och blanda om

 

Ingen nedbrytning

Komposten har frusit

 
 

Åtgärd: vänta på värmen, när det blir varmare ute kommer processen igång igen

 

Temperaturen sjunker

Komposten börjar bli färdig

 
 

Åtgärd: blanda om materialet. Om inte temperaturen stiger mer är komposten klar 

 

 

Mer information

Senast granskad:
2019-10-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp