Åtgärda problemen

Här är lösningarna till de vanligaste problemen som kan uppstå i en kompost.

Dålig lukt

Kan bero på


Ruttet

Syrebrist, komposten är för kompaktÅtgärd: rör om ordentligt, luckra


Ruttet /blött

Komposten är för blötÅtgärd: tillsätt strö som absorberar fukt


Gödsellukt

För mycket kväveÅtgärd: tillsätt kolrikt material, till exempel strö

Insekter

Kan bero på


Flugor

Avfallet är dåligt övertäcktÅtgärd: rör om i ytskiktet, täck sedan med ett tjockt lager bark- torvströ eller jord


Flugor

Matrester på kanternaÅtgärd: torka av och håll rent


Myror

För torrtÅtgärd: vattna med ljummet vatten och rör om

För blött

Kan bero på


För mycket lakvatten

För lite strömaterialÅtgärd: tillsätt torvströ/sågspån och rör om

Ingen nedbrytning

Kan bero på


Ingen nedbrytning

NäringsobalansÅtgärd: tillsätt kväverikt material, till exempel blandat köksavfall och rör om


Ingen nedbrytning

För torrtÅtgärd: vattna och blanda om


Ingen nedbrytning

Komposten har frusitÅtgärd: vänta på värmen, när det blir varmare ute kommer processen igång igen


Temperaturen sjunker

Komposten börjar bli färdigÅtgärd: blanda om materialet. Om inte temperaturen stiger mer är komposten klar Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 29 augusti 2022