Kalkning i kommunens östra delar

Ett åtgärdsområde är ofta ett avrinningsområde med ett antal sjöar eller vattendrag där kalkningen ska leda till att uppsatta biologiska och kemiska mål uppfylls.

Inom åtgärdsområdet finns ett antal provpunkter eller provsträckor som regelbundet provtas och utvärderas för att se om kalkningens målsättningar uppfylls. Resultaten är viktiga för planeringen.

Mål, undersökningar och provtagning

Vattenkemiska mål kan vara att kalkdosen, pH och oorganiskt aluminium inte ska påverka det naturliga växt- och djurlivet. Biologiska undersökningar görs för att se hur djur- och växtlivet svarar på kalkningen till exempel genom provfiskningar och undersökning av bottenfaunan för att se om hotade eller sällsynta arter finns.

Sedan mitten på 80-talet driver Naturvårdsverket och länsstyrelserna ett program med provtagningar i sjöar som är helt opåverkade av kalkning - tidsseriesjöar - för att jämföra utvecklingen i områden där inga åtgärder görs. I Värnamo kommun är Älgarydssjön som ligger omkring 5 kilometer norr om Gällaryd strax intill Moens urskog med i programmet.

Åtgärdsområdena i östra delen

 • Byggesjön
 • Helgasjön
 • Kalvsjön
 • Kravlemålasjön
 • Kvarnsjön
 • Lången
 • Prostsjön
 • Rammsjöbäcken
 • Svanarydssjön
 • Skärsjön
 • Ällsjöbäcken.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022