Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Mat, omsorg och stöd

På den här sidan hittar du bland annat information om matdistribution, restauranger på våra äldreboenden och specialkost. Men också hur vi arbetar med hållbara måltider.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa - måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa - måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Mat och måltidspolicyn ligger till grund för alla måltider som serveras inom Värnamo kommun och ska vara styrande för de som tillagar måltider. Måltiderna som serveras i Värnamo kommuns verksamheter ska därför

 • spegla synen på matens betydelse för människors välbefinnande och lägga en grund för god hälsa
 • smaka gott och bygga på kända mattraditioner med utrymme för att våga pröva nytt
 • stimulera sociala relationer och erbjuda positiva matupplevelser
 • tillagas och levereras enligt principerna för varmhållen mat
 • presenteras och serveras på ett trevligt sätt i trivsam miljö
 • bygga på säker hantering av livsmedel enligt myndigheters krav och med fungerande egenkontroll enligt kommunens riktlinjer
 • bestå av råvaror producerade efter miljömässiga och etiska principer med fokus på långsiktighet, ett hållbart samhälle och människovärde
 • vara naturliga moment i lärandet inom skolans olika stadier och inom omsorgen av äldre och funktionshindrade.

Läs hela Mat- och måltidspolicyn

Restauranger på äldreboenden

Pensionärer, anhöriga och gäster till boende på särskilt boende samt till personer som vistas på korttidsplats samt anställda i Värnamo kommun får äta i äldreomsorgens restauranger.

Specialkost

Vi tillhandahåller näringsriktiga måltider till äldre på kommunens särskilda boenden samt till de som har rätt till matdistribution. Specialkost på grund av allergi och annan överkänslighet samt celiaki (glutenintolerans) ska erbjudas till de som har behov av det. I dessa fall bör ett medicinskt underlag/kostrekvisition från läkare/dietist eller hemsjukvård tillhandahållas.

Detsamma gäller för de som har behov av konsistensanpassad kost samt för de som inte äter fläskkött.

För andra avvikelser som inte har stöd i medicinskt underlag/kostrekvisition kan inte tillgodoses från köket.

Rutin för specialkost vid matdistribution:

I samband med ansökan om matdistribution görs även anmälan om specialkost. Ansökan görs via E-tjänst på kommunens hemsida.

Närproducerat innebär lokalt eller regionalt producerade livsmedel av svenska råvaror. Lokalt innebär en omkrets av 10 mil från Värnamo och regionalt en omkrets av 20 mil från Värnamo.

Här följer exempel på produktgrupper som är närproducerade:

 • Ekologiskt nötkött, nötkött och griskött köps från Hamra Håkansgård, Dackebygdens kött och Ulås lamm & gris.
 • Färska ägg köps från lokal producent Toftanäs AB och äggen är från frigående höns.
 • Mjölk och ost är från lokala och regionala producenter tillverkade av svensk råvara. Mjölken samt vissa mejeriprodukter är KRAV märkta.
 • Färskt mjukt bröd köps från Östras bröd i Halmstad. Brödet är producerat av svensk lokal råvara.
 • Potatis- och potatisprodukter är lokalt odlade och köps från Hembergs frukt och grönt i Halmstad. Därifrån köps även frukt och grönsaker som köps efter säsong. Produkterna är idag i största möjligaste mån producerade lokalt eller regionalt. En del råvaror är dessutom ekologiskt märkta.

Svenskt innebär livsmedel som är producerade i Sverige av svensk råvara.

Här följer exempel på produktgrupper som är av svensk råvara:

 • Nötkött, fläskkött, lamm, chark, höna, kalkon och kyckling är av svensk råvara.
 • När hel och halvfabrikat används består även dessa av svensk råvara.

Ekologiskt avser flera miljömärkningar som till exempel EU-ekologiskt, KRAV, MSC och ASC.

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. Antibiotika får bara användas när djuren är sjuka. Man får inte använda genetiskt modifierade organismer.

Här följer exempel på produktgrupper som är av ekologisk råvara:

 • Både färsk och fryst fisk är miljömärkta med MSC. Odlad färsk och fryst lax är miljömärkta med ASC.
 • Mjöl och gryn är KRAV märkta och till största delen av svensk råvara likaså pastaprodukterna.
 • Mjölken samt vissa mejeriprodukter är KRAV märkta.

Under 2018 beslutade vi om en prioriteringsordning för upphandling av livsmedel i Värnamo kommun. Kommunens verksamheter ska köpa livsmedel som i första hand ska vara närproducerade, svenska och ekologiska. Tillsammans utgör de vad kommunen kallar för hållbara livsmedel.

Vi arbetar utifrån tanken om att måltiderna som serversas ska produceras på ett hållbart sätt. Detta innebär att måltiderna ska var lagade på hållbara livsmedel, främja ett gott klimat och goda matvanor. Ett sätt att göra detta på är att öka andelen vegetariska rätter för de som önkar detta. Därför serveras det idag vegetariska alterinativ som möjligt inom äldreomsorgen.

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. Matsvinnet är ett globalt problem som påverkar både miljö (energi, vatten och mark) och samhällsekonomi, helt i onödan. Bara i de svenska hushållen slängs varje år ungefär 45 kilo mat och dryck per person. Den dyraste måltiden är den som inte äts upp.

Regeringen har antagit FN:s mål om att halvera matsvinnet till år 2030. Under 2019 planerar Livsmedelsverket att kartlägga matsvinnet i offentliga måltidsverksamheter på nationell nivå och ge kommuner möjlighet att jämföra sig med andra, något som har efterfrågats av måltidsansvariga.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 mars 2022