Frågor och svar, hemtjänst

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren inom hemtjänst.

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det kan till exempel vara hjälp med att sköta sin hygien, tvätta och städa eller ett larm för att få kontakt med personal vid behov. Målet med hemtjänst är att du ska kunna få hjälp (bistånd) med det som behövs för att kunna leva ett självständigt liv.

Du kan bli beviljad hemtjänst om du har fysiska, psykiska eller sociala skäl som gör att du inte klarar de dagliga sysslorna på egen hand. Först behöver du ansöka om hemtjänst. Sedan kommer en biståndshandläggare att göra en utredning och ta ett beslut. Under utredningen samlar biståndshandläggaren information genom till exempel samtal med dig och dina närmaste, intyg och hembesök. Utredningen visar vilken hjälp och vilket stöd du behöver och kan få. När du har fått ett beslut kan hemtjänsten starta i gång.

Hemtjänst kan vara personlig omvårdnad som till exempel hjälp med personlig hygien och dusch. Det kan också vara mer praktisk hjälp (service) som till exempel att få hjälp med tvätt och städ.

Du ansöker lättast via e-tjänst på vår webbplats. E-tjänsten hittar du på sidan Ansök om insatser. På sidan finns även ifyllnadsbar blankett om du hellre vill skriva ut och skicka in ansökan.

Kommunens Kontaktcenter kan också hjälpa till att skicka en ansökan till dig, välkommen att ringa oss vid frågor, 0370-37 70 00.

Om du har ett beslut sedan tidigare och vill ansöka om mer hjälp tar du kontakt med din biståndshandläggare. Om du vill avsluta hemtjänsten kontaktar du också biståndshandläggaren. Kontaktcenter hjälper dig att komma i kontakt med dem.

Det finns en del arbeten som vanligtvis inte ingår i hemtjänst, även om det är saker du skulle behöva ha hjälp med. Till exempel kan du inte få hemtjänst för att klippa gräs, skotta snö, hugga ved eller sköta en trädgård eller fastighet. Kommunen ger heller inte ekonomiskt stöd för att köpa den typen av tjänster. Vissa av våra privata utförare kan däremot erbjuda tilläggstjänster utöver det som står i beslutet om hemtjänst.

Avgiften för hemtjänst är anpassad för varje person. Därför kan två personer betala olika mycket för samma hjälp. Avgiften påverkas både av tiden som du fått beslut om och dina beräknade inkomster och utgifter.

Du betalar en månadsavgift för de insatser som du har beslut om. Månadsavgiften räknas ut genom att timtaxan multipliceras med den beslutade tiden. Vad personalen ska göra hemma hos var och en, står i biståndshandläggarens beslut. Där står också hur lång tid som biståndshandläggaren har räknat ut att det behövs i genomsnitt för det som personalen ska göra. Ett besök kan ta olika lång tid olika dagar beroende på aktuella behov, hemtjänstpersonalens utrustning, lagarbete eller andra saker. Detta påverkar inte månadsavgiften eftersom den är beräknad på tiden i beslutet.

Mer information kring avgifter hittar du på sidan Taxor och avgifter och i dokumentet "Avgifter inom omsorgsförvaltningen".

Alla avgifterna från omsorgsförvaltningen kommer på samma faktura, en månad i efterskott. Fakturan kan betalas via bankgiro, autogiro eller få som e-faktura.

På sidan Faktura och autogiro kan du läsa mer om de olika betalningssätten.

Det är viktigt att meddela hemtjänstgruppen om det är någon insats som ska avbokas, till exempel på grund av semesterresa. För att få avdrag på avgiften ska avbokningen gälla alla insatser under en hel dag och hemtjänstgruppen ska få veta om avbokningen minst sju dagar innan. Är det akut sjukvistelse så gäller inte regeln om sju dagar innan. Då blir det avdrag på avgiften ändå.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 april 2024