Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp som arbetar över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen.

Rådet består av representanter från kommunens förvaltningar, förtroendevalda, Bra Liv, privat vårdgivare och folkhälsoplanerare från Region Jönköpings län.

Folhälsorådet fungerar som samordnare, inspiratör, samtalspartner, remissinstans och ett forum för samverkan.

Folkhälsorådet sammanträder i regel fyra gånger per år.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 maj 2023