Ersättning till kontaktperson

Som kontaktperson får man en ersättning som bestäms utifrån hur ofta man träffas. 

Nivå 1

Träffar två till tre gånger i månaden.
Arvode: 7,5 % av prisbasbeloppet
Omkostnadsdel: 15 % av prisbasbeloppet

Nivå 2

Träffar minst fyra gånger i månaden.
Arvode: 15 % av prisbasbeloppet
Omkostnadsdel: 20 % av prisbasbeloppet

Nivå 3

Kontakt flera gånger i veckan.
Individuell prövning görs av vilken ersättning man får.

Övrigt

Man kan får ett resetillägg på 100 kronor i månaden för att träffa den man är kontaktperson för. Varje resa måste vara mer än två mil. Ersättningen är skattefri.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 april 2024