Mellanlagring av avfall

Om du vill mellanlagra eller bearbeta jord, byggavfall eller annat avfall som inte är förorenat med farliga ämnen, ska du först göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

När ska mellanlagring anmälas?

Om du vid något enskilt tillfälle ska mellanlagra mellan 10 och 10 000 ton avfall (mellan 10 och 30 000 ton om avfallet därefter ska användas i anläggningsändamål) ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du får mellanlagra i max ett år om avfallet ska deponeras och i max tre år om avfallet ska återanvändas. Är det större mängder eller längre tidsförvaring måste du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

I väntan på borttransport av avfall får du mellanlagra det på platsen där det uppstår. Vid dessa tillfällen krävs det ingen anmälan eller tillstånd.

 Till anmälan ska du bifoga:

  • Situationsplan som visar tomtgränser, dagvattenbrunnar, vägar, sjö, vattendrag, närliggande vattentäkter, bostäder och platsen för mellanlagring av avfall
  • Eventuella sammanställningar av massberäkningar, analysprotokoll eller liknande
  • Verifiering som visar att fastighetsägaren är informerad om verksamheten.

När ska bearbetning anmälas?

Innan avfall ska användas i exempelvis anläggningsarbete kan det behöva bearbetas genom krossning, sållning eller liknande. Om du kommer bearbeta upp till 10 000 ton per år ska du anmäla bearbetningen till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vid olyckor

Kontakta alltid räddningstjänsten vid en olycka. Om olyckan kan påverka människors hälsa och miljön, kontakta även samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 juni 2024