Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Familjerätten

Hos familjerätten kan du få rådgivning och stöd i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge, faderskap/föräldraskap samt adoptioner.

  • Familjerätten kan hjälpa till att upprätta juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge om ni är överens i dessa frågor. Om ni föräldrar är i en tvist genomför familjerätten en vårdnad, boende och umgängesutredning på uppdrag av tingsrätten.
  • Familjerätten utreder och fastställer faderskap och föräldraskap. Detta för att säkerställa barnets juridiska rättigheter och kännedom om dess ursprung.
  • Om du/ni är intresserad av att adoptera barn från utlandet är familjerätten behjälplig med information om hur du går tillväga. Familjerätten utreder även din/er lämplighet som adoptivförälder i en medgivandeutredning.
  • Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som vill ha hjälp att lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn.

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnet och barnets behov. När föräldrarna har gemensam vårdnad är det bådas ansvar att göra varandra delaktiga i det som rör barnet. Är ni inte överens om vårdnaden, om var barnet ska bo eller hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan man delta i samarbetssamtal.

Mer information hittar du på sidan Vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal är frivilliga samtal med föräldrar hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Samtalen fokuserar på föräldraskap och hur man gemensamt ska hitta lösningar för barnets bästa.

Du hittar mer information som samarbetssamtal på sidan Samarbetssamtal.

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse eller dom. Bekräftelsen upprättas hos socialtjänstens familjerätt.

Du hittar mer information om faderskap/föräldrarskap på sidan Faderskap, föräldrarskap.

Du som är barnets vårdnadshavare ansöker om förnamn och efternamn för ditt barn hos Skatteverket.

Du hittar mer information på sidan Barns namn.

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera. För att få adoptera måste du ha fyllt 25 år och du måste också vara gift för att få adoptera gemensamt.

Du kan läsa mer om Adoption på sidan Adoption.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp