Familjerätten

Vårdnad, boende och umgänge
Om ni inte är överens om vårdnaden, om var barnet ska bo eller hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan man ansöka om stöd genom samarbetssamtal.
Samarbetssamtal
Samarbetssamtal är frivilliga samtal med föräldrar om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Samtalen fokuserar på föräldraskap och hur man gemensamt ska hitta lösningar för barnets bästa.
Faderskap, föräldraskap
Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse eller dom. Du registrerar faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket eller genom att ringa Kontaktcenter.
Barns namn
Du som är barnets vårdnadshavare ansöker om förnamn och efternamn för ditt barn hos Skatteverket.
Adoption
Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera.

Hos familjerätten kan du få rådgivning och stöd i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge, faderskap/föräldraskap samt adoptioner.

Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaveds kommuner har gemensam familjerätt. Personalen är placerad i Värnamo kommun. Vi riktar oss till familjer där barnen är folkbokförda i någon av kommunerna.

Vi arbetar utifrån barns bästa och barns rätt till delaktighet, vilket är den bärande principen i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ni som föräldrar kan vända er till oss på familjerätten för rådgivning och information i frågor om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn samt frågor gällande faderskap, föräldraskap, namn och adoption.

Informationssamtal

Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samtalet är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder.

Detta är för att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning, men också för att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet. Barnets perspektiv måste alltid stå i centrum.

Boka samtal

För att boka samtal fyller du i e-tjänst nedan.

Gemensam vårdnad

Anmälan om gemensam vårdnad kan också göras till Skatteverket, om ni inte har avtalat om vårdnaden tidigare.

Blankett för anmälan om gemensam vårdnad hittar du på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Avtal

Familjerätten kan hjälpa er att upprätta juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge. Det förutsätter att ni föräldrar är överens om avtalets innehåll och vi bedömer att det är till barnets bästa. Avtalet har samma juridiska giltighet som en dom från domstol.

Senast ändrad 21 juni 2023