Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Adoption

Du som funderar på adoption kan vända dig till familjerätten. Här kan du få information och diskutera dina möjligheter att få adoptera. För att få adoptera måste du ha fyllt 25 år och du måste också vara gift för att få adoptera gemensamt.

Medgivande från medborgarnämnden

Om man vill adoptera ett barn från utlandet måste man ha ett medgivande från medborgarnämnden. Socialsekreterare på familjerätten gör, efter ansökan, en hemutredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska den som får ett medgivande ha tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och vara informerad om adoptionens innebörd. Medborgarnämnden ska i övrigt i sin bedömning av blivande adoptivföräldrar se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet.

Hemutredning

En hemutredning omfattar det mesta som har att göra med familjen; tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livsåskådning, utbildning, ekonomi, eventuella barnerfarenheter och syn på uppfostran av barn. Hemutredningen ligger till grund för medborgarnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i två år.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och kontakt med de aktuella länderna.

När ett barn kommit, ska de blivande adoptivföräldrarna oftast ansöka om adoption i tingsrätten. Det är sedan tingsrätten som fattar det slutliga beslutet om adoption.

Det förekommer att även svenska barn lämnas för adoption, men det är ovanligt.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp