Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Medborgarförvaltningens reception

Besöksadress
Storgatan 51

Öppettider
Måndagar 8.00-17.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Vårdnad, boende och umgänge

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnet och barnets behov. När föräldrarna har gemensam vårdnad är det bådas ansvar att göra varandra delaktiga i det som rör barnet. Är ni inte överens om vårdnaden, om var barnet ska bo eller hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan man delta i samarbetssamtal.

Det är föräldrarna som bär ansvaret för beslutet om hos vem barnet ska bo. Det är viktigt att vara lyhörd inför det enskilda barnets behov, ålder och intressen. Barnet kan bara vara skrivet på en adress. Den andre föräldern blir då umgängesförälder. Det är boendeförälderns skyldighet att se till att barnet får tillgång till andre föräldern. Barn behöver nära relationer till båda sina föräldrar. Sådana relationer underlättas av bland annat täta och vardagliga kontakter.

Samarbetssamtal

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Är ni inte överens om vad som är barnens bästa kan man börja med att delta i samarbetssamtal. Många meningsskiljaktigheter kan lösas i samtalen. Om ni kommer överens kan ni skriva ett avtal. Kan ni trots samarbetssamtal inte hitta överenskommelser kan ni vända er till tingsrätten. Det man gör då är att stämma den andre föräldern på antingen vårdnaden, boendet eller umgänget. Man kan även stämma på alla tre.

Familjerätten gör då en utredning åt tingsrätten för att fastställa vårdnads-, boende-, och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet/barnen. Ni föräldrar kan när som helst avbryta processen i tingsrätten om ni kommer överens. Har ni mer frågor kring tingsrättsprocessen, är ni välkomna att ringa till familjerätten för mer information.

Mer information om samarbetssamtal hittar du på sidan Samarbetssamtal.

Umgängesstöd

Tingsrätten kan besluta om att ett umgängesstöd eller en kontaktperson ska vara närvarande under umgänget med den förälder som inte har vårdnaden om barnet/barnen, eller vid hämtning och lämning av barnet, under en begränsad tid på högst 1 år.

Växelvis boende

Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan endast vara skrivet hos en förälder. Vid växelvis boende betalar vanligen ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Vid växelvis boende kan underhållsstöd endast utgå i form av så kallat utfyllnadsbidrag.

Vid ett växelvis boende får barnet en fortlöpande vardagskontakt med båda föräldrarna. Risken minskar att kontakten med den ena föräldern tunnas ut. Ett växelvis boende kan emellertid också vara mer eller mindre påfrestande för barnet. Barn kan ha svårt att klara av de ständiga uppbrott från föräldrarna som varje flyttning innebär. Det kan också vara svårt att ofta byta den närmaste omgivningen med kamrater och andra kontakter.

Det är en stor fördel för barnet om föräldrarna bor nära varandra, inte minst när barnet når skolåldern. Dessutom är förutsättningarna för ett växelvis boende bättre om föräldrarna har goda relationer till varandra och respekterar varandra som föräldrar. Ett växelvis boende förutsätter täta kontakter mellan föräldrarna, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga och generositet.

Juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom att skriva ett avtal om hur det ska utformas. Det är socialnämnden som beslutar om avtalet blir godkänt. För att godkänna ett avtal krävs att det är för barnets bästa.

När avtalet är godkänt blir det juridiskt bindande på samma vis som en dom.

Senast granskad:
2020-04-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp