Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är frivilliga samtal med föräldrar om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Samtalen fokuserar på föräldraskap och hur man gemensamt ska hitta lösningar för barnets bästa.

Vi erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som har separerat eller ska separera och är oeniga om frågor rörande vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

Samarbetssamtalen är frivilliga och förutsätter att båda föräldrarna vill delta. De är kostnadsfria och omfattas av sekretess.

Syftet med samtalen är att hjälpa er föräldrar att hitta hållbara lösningar kring era barn. Ni föräldrar bestämmer vad ni ska prata om. Samtalsledarens roll är att hjälpa er att ha fokus på barnet och att hålla samtalen på en respektfull och konstruktiv nivå.

Hur går samarbetssamtal till?

Samtalen är frivilliga och bygger på att båda föräldrarna är överens om att delta. Vid samtalen hjälper vi er föräldrar att prata med varandra och hitta lösningar som blir bra för era barn där vi har fokus på barnets bästa. Vi kan erbjuda samarbetssamtal med tolk.

Vad kostar samtalen och vad dokumenteras?

Samarbetssamtalen är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt och skriver inga journalanteckningar eller annan dokumentation som sparas. Vi har en anmälningsplikt om vi är oroliga för att ert barn riskerar att fara illa.

Fyll i ansökan om samarbetssamtal

Tänk på att båda föräldrarna behöver vara överrens om att delta på samarbetssamtal, innan ansökan görs.

Familjerådgivarna

Om svårigheterna i första hand inte är kopplade till er som föräldrar, utan handlar mer om er vuxenrelation rekommenderas ni att kontakta Familjerådgivarna i Småland. www.familjeradgivarna.se Länk till annan webbplats.

Kontakt medborgarförvaltningens reception

Hitta till oss

Storgatan 51

331 31 Värnamo

Öppettider för besök

Måndagar kl. 7.45-17.30

Tisdag-torsdag kl. 7.45-16.30

Fredag kl. 7.45-15.00

Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-13.00

Kontakt akut hjälp

Vid akut hjälp utanför våra öppettider kan du nå socialjouren via 112.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 mars 2023