Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Blomlådor som farthinder

Blomlådor placerade på gatan är ett alternativ för att minska höga hastigheter i bostadsområden.

Hur går jag tillväga?

Diskutera med dina grannar om det finns intresse för blomlådor i ditt område. Läs igenom reglerna för utplacering av blomlådor under rubriken Mer information.

Regler för utplacering av blomlådor på gator

Fordonens höga hastigheter kan orsaka i oro för framförallt barnens säkerhet i trafiken. Som fastighetsägare kan du själv aktivt medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av blomlådor enligt nedanstående regler.

  • Lådorna får ställas ut efter samråd med kommunens representanter, under tiden 1 maj–31oktober. Dessa tider gäller under förutsättning att vårens sandupptagning är slutförd samt att höstens lövupptagning (snöröjning) ej påbörjats.
  • Sökanden ansvarar för renhållningen runt lådorna under den tid de är utplacerade.
  • Tillståndet gäller för 1 år i taget och en ny ansökan ska skickas in varje år.
  • Om den ansvarige kontaktpersonen inte följer Värnamo Kommuns regler för
    utplacering av blomlådor så kommer den inte få nytt tillstånd för nästkommande år
  • Blomlådorna bör inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter. Det är viktigt att de fastighetsägare som finns i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till utplaceringen.
  • Blomlådorna ska vara planterade. Detta ansvarar sökanden för.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 31 oktober 2022