LTA-pump

Här finns information om LTA (lågtrycksavloppspumpstationer). LTA används när det av någon anledning inte är möjligt att transportera avloppsvattnet med självfall.

En del fastigheter i Värnamo kommun har en egen pumpstation för att hantera sitt spillvatten. Pumpstationens syfte är att pumpa bort vattnet från fastigheten till det kommunala nätet för spillvatten. Spillvatten är till exempel vattnet från toaletter och duschar.

Såhär ska du göra när LTA-stationen larmar

Om larmet går (den röda lampan börjar lysa) spola inte mer vatten! Det finns risk att du försvårar felsökning och byte av pumpen.

Innan du ringer och gör en felanmälan kontrollera att alla säkringar är hela och att strömbrytaren är på.

Om felet kvarstår ring till kundtjänst vatten och avlopp, 0370-37 74 98.
Om larmet går efter kontorstid ring vårt journummer som går till larmcentralen, 036- 13 71 62.

Bra att veta om du är ansluten till en LTA-pump

  • Strömmen till pumpen får aldrig slås av. Om strömmen bryts fungerar inte larmet.
  • Om strömmen går kan det bli hög vattennivå. Pumpen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
  • Fastighetsägaren ska direkt anmäla om fel uppstår. Kommunen ansvarar för reparation. Det är endast utsedd personal från Värnamo kommun som får utföra underhållsarbete på pumpstationen.
  • Orsakas stopp eller fel genom ovarsamhet kommer fastighetsägaren bli ersättningsskyldig.
  • Behöver du beställa spolbil för att du missat att larmet lyser kommer fastighetsägen att bli ersättningsskyldig för denna kostnad.
  • Brunnen ska vara lättåtkomlig för underhållsarbete. Inga hinder får placeras runt eller på brunnen. Hinder kan till exempel vara buskar, träd och krukor.
  • Om du spolar ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten, häller ut matlagningsfett eller kemikalier i slasken, kan du orsaka skador på din LTA-pump.

Frågor om LTA besvaras av kundtjänst vatten och avlopp, 0370-37 74 98.

Prislista för oaktsamhet vid hantering av lågtrycksavloppspumpar (LTA). Anslutna till det kommunala spillvattennätet.

Vid nyinstallation hämtas pumpbrunn och tillbehör på förrådet och kvitteras. Pump levereras samtidigt som vattenmätare vid färdig byggnation.

Oaktsamhet innebär att fastighetsägare orsakar pumpstopp på grund av så kallad fulspolning. Exempel är nedspolning av kattsand, tops, tyg, kemikalier, våtserveter med mera.

Vid delad brunn delas kostnanden lika mellan anslutna fastigheter oavsett vem som bär skulden.

Allt främmande föremål som vi får upp ur brunnen får fastighetsägaren frakta bort själv.

Prislista

Prislista

Vid ej färdig eller ej godkänd anläggning som föranleder
en extra utkörning av pump

500 kr

Byte av pump med renovering som följd

6000 kr

Utryckning på kvällar och helger (från kommunen)

1000 kr

Utryckning på kvällar och helger (för spolbil)

1000 kr

Utryckning på kvällar och helger (för elektriker)

1000 kr

Beställning av spolbil

2070 kr

Beställning av elektriker

800 kr

Byte av kretskort i anslutningsdosan

1000 +
elektriker

Nytt larm

400 kr

 

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022