Fettavskiljare

Reningsverken är i första hand byggda för att behandla avloppsvatten från hushåll. Fettutsläpp från till exempel restauranger och gatukök ger återkommande problem i ledningsnätet.

Krav på fettavskiljare för verksamheter

Fett stelnar i avloppsledningarna när vattentemperaturen sjunker och kan orsaka stopp och översvämningar. Fett kan också ge störningar vid reningsverk och pumpstationer.

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) har kommunen bara skyldighet att ta emot spillvatten av hushållskaraktär (§7). Fastighetsägare får inte släppa ut fett i större mängder (§9).

Följande verksamheter ska ha fettavskiljare installerad:

 • Bagerier
 • Kaféer
 • Catering
 • Charkuterier
 • Fiskindustrier
 • Friteringsanläggningar
 • Gatukök
 • Hamburgerbarer
 • Konditorier
 • Livsmedelsbutiker
 • Mottagningskök
 • Personalmatsalar
 • Pizzerior
 • Restauranger
 • Rökerier
 • Salladsbarer
 • Slakterier
 • Storkök.

Fettavskiljaren ska vara typgodkänd, rätt dimensionerad och funktionstestad enligt gällande norm. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas. Fettavskiljaren ska tömmas så ofta att inte fett följer med till det kommunala avloppsledningsnätet eller att hinder i tömning uppstår. Tömning ska anpassas till anläggningens användning typ och storlek.

Läs mer i § 24-27 i renhållningsordningen Pdf, 51 kB.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022