Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Fettavskiljare

Reningsverken är i första hand byggda för att behandla avloppsvatten från hushåll. Fettutsläpp från till exempel restauranger och gatukök ger återkommande problem i ledningsnätet.

Krav på fettavskiljare för verksamheter

Fett stelnar i avloppsledningarna när vattentemperaturen sjunker och kan orsaka stopp och översvämningar. Fett kan också ge störningar vid reningsverk och pumpstationer.

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) har kommunen bara skyldighet att ta emot spillvatten av hushållskaraktär (§7). Fastighetsägare får inte släppa ut fett i större mängder (§9).

Följande verksamheter ska ha fettavskiljare installerad:

 • Bagerier
 • Kaféer
 • Catering
 • Charkuterier
 • Fiskindustrier
 • Friteringsanläggningar
 • Gatukök
 • Hamburgerbarer
 • Konditorier
 • Livsmedelsbutiker
 • Mottagningskök
 • Personalmatsalar
 • Pizzerior
 • Restauranger
 • Rökerier
 • Salladsbarer
 • Slakterier
 • Storkök

Fettavskiljaren ska vara typgodkänd, rätt dimensionerad och funktionstestad enligt gällande norm. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas. Fettavskiljaren ska tömmas så ofta att inte fett följer med till det kommunala avloppsledningsnätet eller att hinder i tömning uppstår. Tömning ska anpassas till anläggningens användning typ och storlek.

Läs mer i § 24-27 i renhållningsordningenPDF

Mer information

RenhållningsordningenPDF

Allmänna bestämmelser för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggningar:

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp