Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Industriavlopp

Våra avloppsreningsverk är i första hand byggda för att ta hand om avloppsvatten från hushåll. Det finns gemensamma riktlinjer i Jönköpings län för om kommunen ska ta emot avloppsvatten från en verksamhet eller inte.

Riktlinjer på länsnivå

Avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet har ofta en annan sammansättning. Vattnet kan till exempel innehålla kemiska och miljöstörande ämnen som både kan störa biologisk och kemisk rening vid reningsverken eller förorena slammet. För företag gäller speciella regler för utsläpp av avlopp. Det är VA-huvudmannen som avgör om ett avloppsvatten från en verksamhet kan tas emot.

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare som sköts på rätt sätt minskar risken för att olja och kemikalier via avloppet ska hamna i reningsverk eller vattendrag. Oljeavskiljare ska finnas vid bland annat biltvätt, bilverkstad, större garage, motor- och serviceverkstad, måleri- och sprutlackeringsverkstad, olje- och kemikaliedepå, parkeringshus och spolplatta.

Fettavskiljare

Fett ska inte släppas ut i avloppssystemet, eftersom det ökar risken för avloppsstopp. I kafeér, gatukök, restauranger, pizzerior och livsmedelsindustrier ska typgodkända fettavskiljare installeras.

Riktlinjer på riksnivå

Svenskt Vatten som företräder vattentjänstföretagen i Sverige, har arbetat fram en publikation Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. I högerspalten finns en en länk till publikationen. Här kan du också läsa den kortfattade versionen - Hjälp oss att få ett renare vatten.

Senast granskad:
2019-10-07

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp