Pålslunds reningsverk

Pålslund i Värnamo är ett av Europas modernaste avloppsreningsverk. Reningen i verket bygger på en biologisk process som minimerar användningen av kemikalier. Mikroorganismer äter helt enkelt upp det organiska materialet.

Reningsverket ligger fem kilometer väster om Värnamo, intill Stomsjö återvinningsstation. Det invigdes 2015.

Pålslund tar emot avloppsvatten från Värnamo stad, Hörle, Åminne, Tånnö och Hånger samt bebyggelsen utmed Vidöstern. Under 2018 och 2019 kommer även Kärda, Forsheda och Bredaryd att anslutas.

Helt nytt reningsverk

Anledningen till att Värnamo kommun satsade på att bygga ett helt nytt reningsverk i stället för att renovera det gamla var att det gamla verket var i för dåligt skick och inte uppfyllde EU-kraven på kväverening. Det nya verket uppfyller kraven med god marginal.

Avloppsreningsverket är dimensionerat för 31 000 pe. Förkortningen pe står för personekvivalenter och är ett föroreningsmått som används när tillförseln av föroreningar till avloppsnätet ska beräknas. Förenklat är det den föroreningsmängd en person släpper ut till avloppet under ett dygn.

Biologisk rening

Pålslund är i motsatts till många andra reningsverk byggt för att biologiskt kunna reducera fosfor och kväve. Detta innebär att vi minimerar kemikalieförbrukningen avsevärt i reningsprocessen. I en biologisk rening används bakterier i en större utsträckning än i en vanlig reningsprocess.

När avloppsvattnet har genomgått alla olika reningssteg bildas det rent vatten och avloppsslam. Vattnet släpps då ut i Lagan och slammet rötas. Den metangas som bildas när slammet rötas eldas för att skapa värme. Denna värme används framförallt till uppvärmning av reningsverkets lokaler vilket innebär att Pålslund i stort sett är självförsörjande på värme.

Studiebesök

Skolor och föreningar som vill lära sig mer om avloppsrening är välkomna att boka ett studiebesök hos oss. Kontakta driftledare Patrik Petersén, tfn 0370-377174, e-post: patrik.p.petersen@varnamo.se

Fakta

Kostnad för reningsverket och pumpstationen: 250 miljoner kronor

Kostnad ledningar från Värnamo stad till Pålslund: 51 miljoner kronor

Kväveutsläppen på Pålslund är cirka 7 milligram per liter (årsmedel 2016). På det gamla verket var kväveutsläppen 25-30 milligran per liter (årsmedelvärde). Kravet är maximalt 15 mg per liter (årsmedelvärde).

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022