Kunskapsprov för serveringstillstånd

Du som söker tillstånd för servering eller provsmakning måste genomföra ett särskilt kunskapsprov för att visa att du har kunskaper i alkohol­lagen.

Provet är utformat av folkhälso­myndigheten och provresultatet är gilitgt i tre år för den som inte har stadigvarande serverings­tillstånd.

Det finns fyra undantag då du inte behöver göra kunskapsprov:

  1. Du har tidigare avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan.
  2. Du har inte tillstånd, men du har högst fem år före aktuell ansökan avlagt godkänt prov som minst motsvarar ansökan.
  3. Du har inte avlagt prov, men har serverings­tillstånd i kommunen sedan tidigare som minst motsvarar ansökan och dina kunskaper går inte att ifrågasätta.
  4. Du har inte avlagt prov, men har serverings­tillstånd som minst motsvarar ansökan i annan kommun och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

För den som vid ett enstaka tillfälle ansöker om tillfälligt serverings­tillstånd för slutet sällskap, har kommunen möjlighet att göra undantag från skyldigheten att genomföra kunskapsprov. Vid det andra ansöknings­tillfället måste du dock visa att du har kunskap i alkohollagen och genomföra kunskapsprov. Ansöker du om tillfälligt tillstånd och det var mer än tre år sedan du genomförde kunskapsprovet behöver du göra provet igen.

Det är alkohol­handläggaren som avgör om den sökanden behöver genomföra provet eller om något undantag är tillämpligt.

Huvudregeln är att minst hälften av de personer som anses som personer med betydande inflytande (PBI) avlägger kunskapsprov. Varje PBI har totalt tre försök på sig att klara provet. Klarar inte tillräckligt många PBI provet inom de tre försöken förfaller ansökan. Ansöknings­avgiften betalas inte tillbaka.

Provresultat från utbildningar i alkohollagen

På vissa utbildningar i alkohollagen genomförs ett prov som en del av utbildningen. Observera att dessa prov inte är giltiga som kunskapsprov vid ansökan om serverings­tillstånd. Det kunskapsprov som ska genomföras för att kunna beviljas serverings­tillstånd är det prov som folkhälso­myndigheten tillhandahåller.

Förberedelser inför provet

Ska du göra provet för stadigvarande servering till allmänheten bör du vara förberedd på att provet även innehåller frågor om catering. Det beror på att ett serveringsställe som har stadigvarande servering till allmänheten kan anmäla catering­verksamhet utan att företrädaren behöver göra kunskapsprovet igen.

Hur går kunskapsprovet till?

Provet genomförs hos alkohol­handläggaren i stadshuset, vilken du kontaktar för att boka tid för provet.

  • I ansökan ingår tre försök per PBI.
  • Tiden för provet är högst 90 minuter. Om det finns behov för tolk är tiden för provet högst 120 minuter. Tolken bokas efter förfrågan av alkohol­handläggaren.
  • Provet är ett så kallat "multiple choice"-prov där du får flera svaralternativ per fråga.
  • Provet består av fyra olika delar: alkoholpolitik, servering, tillsyn samt mat och utrustning. För att bli godkänd på provet krävs 75 % rätta svar i var och en av de fyra delarna.

Hur redovisas provresultatet?

När du är färdig med provet och har klickat på knappen för att skicka in det kan handläggaren direkt gå in i folkhälso­myndighetens system och se resultatet. Handläggaren gör en utskrift av resultatet och du kan där se hur många rätta svar du hade i var och en av de fyra delar som provet består av och hur många procent rätta svar det motsvarar.

Vilka olika slags kunskapsprov finns det?

Folkhälso­myndigheten har utformat sju olika kunskapsprov som består av olika många frågor, beroende på vilket slags serverings­tillstånd som söks.

Kunskapsprov‌
Typ av serveringstillstånd
Antal frågor
Stadigvarande tillstånd till allmänheten
60
Stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap
60
Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap
44
Tillfälligt tillstånd till allmänheten
44
Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap
28
Stadigvarande tillstånd för pausservering
28
Tillstånd för provsmakning
28

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 29 maj 2023