Vad kostar serveringstillstånd?

Kommunen har rätt att ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt alkohol­lagen och detta finansieras därmed inte av skatte­medel utan helt av avgifter.

Ansökningsavgifter

Varje kommun har själva rätt att besluta om vilka avgifter som ska gälla i kommunen och avgifterna kan därför variera beroende på i vilken kommun du ansöker om serverings­tillstånd. När du ansöker om serverings­tillstånd betalar du först en ansöknings­avgift, som är olika beroende på vilken typ av tillstånd du söker.

Ansöknings­avgiften betalas via faktura. Fakturan skickas till sökanden efter att ansökan kommit in. Betald avgift återbetalas inte om ansökan avslås.

Tillsynsavgifter

För den som har stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig tillsyns­avgift ut för att finansiera kommunens tillsyn av verksam­heten. I tillsynsavgiften ingår bland annat den kontroll av serverings­ställen som utförs av alkoholhandläggaren.

Du hittar mer information om avgifter för serveringstillstånd på sidan Taxor och avgifter.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 10 maj 2023