Starta fristående verksamhet

Från och med 1 juli 2009 infördes i skollagen en kommunal bidragsskyldighet (barnomsorgspeng) till enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet och möjligheter att välja olika former av barnomsorg eller pedagogiska verksamheter för sina barn.

Verksamheter som kan anordnas:

  • pedagogisk omsorg
  • förskola
  • fritidshem
  • förskola och fritidshem

Bidragsskyldigheten innebär att förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i fristående regi som godkänts av kommunen, samt pedagogisk omsorg där kommunen beslutat om rätt till bidrag, är enligt skollagen 2010:800 berättigade till kommunalt bidrag.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskole-, fritidshemsverksamhet samt pedagogisk omsorg.

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker du om detta hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta verksamhetschef för förskola på barn- och utbildningsförvaltningen för ytterligare information.

För att bedriva och starta en fristående förskola krävs godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Vid ansökan om fristående av verksamhet tas en kostnad ut på 25 000 kronor för behandling av en ny ansökan.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 maj 2024