Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.

Parkeringstillstånd gäller i de flesta europeiska länder. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.    

Var gäller det inte?

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark, till exempel parkeringshus, om inte markägaren särskilt medgivit det. Det gäller inte heller där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag, till exempel vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil. Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.    

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar. 

  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.    
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.    
  • Under högst tre timmar på gågata.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.  

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift i hemkommunen. Kontakta aktuell kommun för besked. 

Värnamo kommun har ingen generell befrielse från skyldighet att erlägga parkeringsavgift. Dock uttages ingen avgift på kommunens parkeringsplatser som är markerade med handikappsymbolen.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd.    

Du ansöker om parkeringstillstånd eller förnyar befintligt parkeringstillstånd genom att fylla i blanketten Ansökan om parkeringstillstånd som du hittar på sidan E-tjänster och blanketter. Du ska också bifoga ett aktuellt läkarintyg. Båda dessa blanketter hittar du på denna sida. Vid behov kan kommunen be om kompletterande information från dig eller från läkaren. Beslutande myndighet i Värnamo kommun är samhällsbyggnadsnämnden.    
Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare. Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen.  

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.   

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 03 augusti 2022