Frågor och svar, trygghetslarm och digitala lås

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får om trygghetslarm och digitala lås.

Information om digitala trygghetslarm

Ett trygghetslarm är till för att du ska känna trygghet i ditt hem.

Genom att trycka på din larmklocka kan du vid oförutsedda eller akuta situationer kalla på hjälp. Du kan använda ditt larm dygnet runt.

Trygghetslarmet ersätter inte larmnummer 112.

Larmet består av en larmklocka och en trygghetstelefon med högtalare.

Du kan ansöka om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare.

Trygghetslarmet ringer upp personal som svarar.

Om vi inte får kontakt med dig när du har larmat, ringer vi upp dig på telefon. Svarar du inte då åker hemtjänstpersonalen hem till dig.

Det finns personal dygnet runt som kan ta emot ditt larm.

Trygghetslarmet fungerar i hela din bostad. Larmet fungerar både inom- och utomhus men räckvidden kan variera. Testa gärna både inom- och utomhus tillsammans med installatören.

För din säkerhet är det viktigt att du alltid har larmklockan på dig. Larmklockan är vattentät så du kan ha den på dig när du duschar eller badar. Prova larmet en gång i månaden genom att trycka på din larmklocka. Berätta för personalen att du provlarmar.

Trygghetslarmet har reservbatterier och fungerar även vid elavbrott.

Trygghetstelefonen behöver ström även när du inte är hemma. Låt därför alltid sladden sitta kvar i uttaget.

Slå inte en knut om låsanordningen på halsbandet!

Du betalar månadsvis en avgift för trygghetslarmet enligt taxa som bestäms av Värnamo kommun.

Alla larm och testlarm ingår i din kostnad för trygghetslarmet.

När du blir beviljad ett trygghetslarm installeras trygghetslarmet och ett låsvred monteras på insidan av din ytterdörr. Låsvredet ger inga skador på dörren. Du använder din nyckel som vanligt och låsvredet påverkar inte ditt vanliga lås.

Låsvredet är till för att behörig hemtjänstpersonal ska kunna låsa upp dörren med hemtjänstens mobiltelefoner vid ett trygghetslarm från dig.

Du behöver lämna en nyckel till din bostad i samband med att larmet installeras.

Nyckeln förvaras säkert i ett låst nyckelskåp. Nyckelkvittens lämnas av personal som installerar trygghetslarmet.

Om nycklarna behöver bytas - till exempel vid byte av lås - kontakta enheten för välfärdteknik och hjälpmedel.

Kontakta alltid din biståndshandläggare innan du flyttar.

Om du säger upp ditt fasta telefonabonnemang eller byter

telefonnummer – kontakta alltid enheten för välfärdsteknik och hjälpmedel.

Kontakta kontaktcenter på tel. 0370-37 70 00 för information.

Trygghetslarmet avslutas och vi återlämnar dina nycklar i samband med att trygghetslarm och låsvredet hämtas.

Avgift debiteras tills trygghetslarmet är återlämnat.

Information om digitala låssystem

Syftet är att öka tryggheten och säkerheten och höja kvaliteten genom att använda en digital nyckel istället för en fysisk nyckel.

Ett elektroniskt låsvred monteras på insidan av din dörr.

Behörig hemtjänstpersonal kan låsa upp och låsa din dörr med hemtjänstens godkända mobiltelefoner i stället för en fysisk nyckel. Varje gång personalen låser upp med mobiltelefonen så registreras det i låssystemet vem som har låst upp dörren.

Alla som har ett trygghetslarm och/eller hemtjänst där man behöver använda nyckel.

Du lämnar bara ifrån dig en bostadsnyckel och eventuellt en tagg, som förvaras inlåst och används i nödfall.

Det ingår i kostnaden för trygghetslarmet.

Du använder din hemnyckel som vanligt och det nya låsvredet påverkar inte ditt vanliga lås.

Nej. Låsvredet förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet. Det befintliga låset är oförändrat efter installationen.

Nej, låsvredet monterat på insidan på din dörr, den syns inte från utsidan.

Nej, monteringen ger inga skador på dörren.

Nej, låscylindern byts inte. Det innebär att du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Då spärras telefonen omgående och fungerar inte, kan inte användas som nyckel.

Nej, endast behörig personal som är i tjänst och som behöver nyckel för att hjälpa dig vid trygghetslarm, hemtjänst och hemsjukvård.

Låsvredet har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr med låsvredet krävs varken nätspänning eller mobiltäckning.

I genomförandeplanen kommer du överens med hemtjänsten om du vill öppna din dörr själv eller om hemtjänstpersonalen ska låsa upp din dörr.

Om hemtjänstens insatser upphör, så tas låsvredet bort och dörren återställs som den såg ut från början. Du förvarar originaldelarna i det egna hemmet så att återställandet av dörren kan ske.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 maj 2023