Värnamo kommuns logotyp

Bygga nytt, ändra eller riva

Om du vill bygga något helt nytt, eller ändra något på en befintlig byggnad så behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

 1. Bygglov kan behövas

  Altan

  Altan

 2. Anmälan behövs alltid. Bygglov kan behövas.

  Nybyggnad

  Attefallshus

 3. Anmälan behövs alltid. Bygglov kan behövas.

  Tillbyggnad

  Attefallstillbyggnad

 4. Bygglov kan behövas

  Tillfälliga åtgärder

  Byggbodar

 5. Bygglov kan behövas

  Tillfälliga åtgärder

  Bygglovsprocessen

 6. Anmälan behövs

  Ändringar

  Bärande konstruktion

 7. Bygglov kan behövas

  Anläggningar

  Containrar

 8. Anmälan behövs alltid. Bygglov kan behövas.

  Eldstad

  Eldstad

 9. Bygglov kan behövas

  Fasadändring

  Fasadändringar

 10. Bygglov behövs inte

  Komplementbyggnad

  Friggebod

 11. Bygglov behövs alltid

  Förhandsbesked

  Förhandsbesked

 12. Bygglov kan behövas

  Komplementbyggnad

  Förråd