1. Bygglov behövs alltid

  Tillfälliga åtgärder

  Tidsbegränsat bygglov

 2. Bygglov behövs alltid

  Tillfälliga åtgärder

  Bygglovsprocessen

 3. Bygglov kan behövas

  Nybyggnad

  Pool och bassäng

 4. Bygglov kan behövas

  Rivningslov

  Rivningslov och rivningsanmälan

 5. Bygglov behövs inte

  Nybyggnad

  Skyddad uteplats

 6. Bygglov kan behövas

  Skyltar

  Skyltar och vepor

 7. Bygglov kan behövas

  Nybyggnad

  Skärmtak

 8. Bygglov kan behövas

  Ändringar

  Solceller, solfångare

 9. Bygglov behövs alltid

  Tillfälliga åtgärder

  Säsongslov

 10. Bygglov eller anmälan behövs

  Tillbyggnad

  Takkupa

 11. Bygglov eller anmälan behövs

  Tillbyggnad

  Tillbyggnad

 12. Bygglov kan behövas

  Fasadändring

  Tilläggsisolera