Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Solstrålens förskola

Solstrålens förskola öppnade 2006 och har sina lokaler i Kärda skola som ligger i Kärda samhälle 7 km väster om Värnamo. Förskolan är åldersblandad och det innebär att vi har barn i åldrarna 1 - 6 år.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

IST Administration

IST Administration är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Leken har en stor betydelse i vår verksamhet. Leken är viktig då barnen utvecklar det sociala samspelet, språk, matematiskt tänkande, motorik, samarbete, empati, självständighet, glädje och fantasi, samt att det ges tillfälle att bearbeta andra händelser i leken.

Utomhusmiljö och inomhusmiljö

Vår förskola har en bra planlösning med ljusa och trivsamma rum som är anpassade för förskoleverksamhet. Vi har fin utegård, skolgård och nära till skog och natur.

Vision och värdegrund

Vår vision är att:

  • Barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga.
  • Barn och pedagoger ska ha roligt tillsammans och barnen ska ha inflytande över sin dag.

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar all verksamhet där vi bland annat utgår från materialet "10 små Kompisböcker" och "Barnkonventionshäften" av Linda Palm och Lisa Sollenberg, förlag: natur och kultur

Om oss

Vår målsättning är att:

  • Barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga.
  • Barn och pedagoger ska ha roligt tillsammans och barnen ska ha inflytande över sin dag.

Personal för kök och städ finns på skolan. Lunchen kommer hit från tillagningskök på Forsheda skola. Frukost och mellanmål ordnas av förskolans personal.

Värdegrundsarbete genomsyrar all verksamhet där vi bland annat utgår från materialet "Kompisböcker" och "barnkonventionshäftena".

Vår pedagogiska miljö

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-18 Länk till annan webbplats.. Vi erbjuder barnen en stimulerande miljö för lek och lärande. Vi dokumenterar verksamheten genom att göra pedagogiska planeringar där skrift och bilder förekommer. Verksamhetens utveckling och barnens lärande blir tydligt och de pedagogiska planeringarna används i vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA). Vi har kvalitetsdagar och FFU-dagar där vi reflekterar och analyserar verksamheten kontinuerligt.

För att stimulera barnens språk och kommunikation sjunger, ramsar och läser vi böcker dagligen. Några av de material vi använder oss av är: Månadens munmotorik "lite mungympa varje dag gör munnen glad" och Praxis som utgår från språkljud.

NTA-lådor med teman som Ljud, Ljus, Vatten, Luft och en ny som heter Teknik och Hållbarutveckling, får vi låna och använda i vår verksamhet. De innehåller enkla experiment som ger förståelse för naturkunskap och teknik på ett roligt och enkelt sätt.

Vi använder iPads och projektor för det digitala lärandet. QR-koder i verksamheten blir ett roligt och spännande inslag i olika aktiviteter.

Varje dag ges utrymme för skapande verksamhet som måla, rita, lek med lera, sy-, väv- och pärl-arbeten samt andra berikande material.

Rörelse inomhus och utomhus

Vi har tillgång till skolans gymnastiksal. Vid dessa tillfällen lägger vi fokus på att träna motorik och kroppsuppfattning. Vi använder oss av olika material såsom Bamsegympa, Träning i livet/balanserade barn och Miniröris.

Vi har en bra och rymlig utegård, med möjligheter till olika aktiviteter och lek och som uppmuntrar till barnens nyfikenhet och utforskande. Då vi är ute mycket så bedrivs den pedagogiska verksamheten även där.

Närheten till skogen och elljusspåret gör att vi har möjlighet att gå dit. Här upplever barnen naturen med alla sina sinnen och får röra sig på ett naturligt sätt. Vi kan gå promenader i samhället där vi får uppleva vår närmiljö. I anslutning till vår utegård ligger skolgården med stora gräsytor, asfalterade ytor där vi kan cykla, kullar vi kan bestiga, grillplats mm.

Samverkan

Vi möter föräldrar genom inskolning och daglig tamburkontakt. Under året har vi föräldrasamverkan i form av föräldramöte, julfest, vår/sommarfest där barnen bruka få framträda med sång, rim och ramsor och rörelse. Föräldrarna står för samkvämet.

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per år vid barnets födelsedag.

Välkommen till oss

Kom och besök oss eller ring, om du vill veta mer.

Kontakt Solstrålens förskola

0370-37 71 46

Rektor

Sabina Granviken

sabina.granviken@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Skolgatan, Kärda
331 95 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 september 2022