Solstrålens förskola

Solstrålens förskola öppnade 2006 och har sina lokaler i Kärda skola som ligger i Kärda samhälle 7 km väster om Värnamo. Förskolan är åldersblandad och det innebär att vi har barn i åldrarna 1 - 6 år.

Leken har en stor betydelse i vår verksamhet. Leken är viktig då barnen utvecklar det sociala samspelet, språk, matematiskt tänkande, motorik, samarbete, empati, självständighet, glädje och fantasi, samt att det ges tillfälle att bearbeta andra händelser i leken.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Utomhusmiljö och inomhusmiljö

Vår förskola har en bra planlösning med ljusa och trivsamma rum som är anpassade för förskoleverksamhet. Vi har fin utegård, skolgård och nära till skog och natur.

Vision och värdegrund

Vår vision och målsättning är att:

  • Barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga.
  • Barn och pedagoger ska ha roligt tillsammans och barnen ska ha inflytande över sin dag.

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar all verksamhet där vi bland annat utgår från materialet "10 små Kompisböcker" och "Barnkonventionshäften" av Linda Palm och Lisa Sollenberg, förlag: natur och kultur

Om oss

Vi är sex pedagoger som arbetar i två grupper stor del av dagen. Vid öppning och stängning samverkar vi med Kärda fritidshem.

Personal för kök och städ finns på skolan. Lunchen kommer hit från tillagningskök på Forsheda skola. Frukost och mellanmål ordnas av förskolans personal.

Vår pedagogiska miljö

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-18 Länk till annan webbplats.. Vi erbjuder barnen en stimulerande miljö för lek och lärande. Vi dokumenterar verksamheten genom att göra pedagogiska planeringar där skrift och bilder förekommer. Verksamhetens utveckling och barnens lärande blir tydligt och de pedagogiska planeringarna används i vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA). Vi har kvalitetsdagar och FFU-dagar där vi reflekterar och analyserar verksamheten kontinuerligt.

För att stimulera barnens språk och kommunikation sjunger, ramsar och läser vi böcker dagligen. Några av de material vi använder oss av är: Månadens munmotorik "lite mungympa varje dag gör munnen glad" före Bornholmsmodellen och Praxis som utgår från språkljud.

Via kommunen får vi boka NTA- temalådor, där vi får upptäcka fysik och kemi genom enkla experiment. Det ger förståelse för naturkunskap och teknik på ett roligt sätt. Även Lego education förekommer i dessa lådor.

Vi använder iPads och projektor för det digitala lärandet. QR-koder i verksamheten blir ett roligt och spännande inslag i olika aktiviteter.

Varje dag ges utrymme för skapande verksamhet som måla, rita, lek med lera, sy-, väv- och pärl-arbeten samt andra berikande material.

Rörelse inomhus och utomhus

Vi har tillgång till skolans gymnastiksal. Vid dessa tillfällen lägger vi fokus på att träna motorik och kroppsuppfattning. Vi använder oss av olika material såsom Bamsegympa, Träning i livet/balanserade barn och Miniröris.

Vi har en bra och rymlig utegård, med möjligheter till olika aktiviteter och lek och som uppmuntrar till barnens nyfikenhet och utforskande. Då vi är ute mycket så bedrivs den pedagogiska verksamheten även där.

Närheten till skogen och elljusspåret gör att vi har möjlighet att gå dit. Här upplever barnen naturen med alla sina sinnen och får röra sig på ett naturligt sätt. Vi kan gå promenader i samhället där vi får uppleva vår närmiljö. I anslutning till vår utegård ligger skolgården med stora gräsytor, asfalterade ytor där vi kan cykla, kullar vi kan bestiga, grillplats mm.

Samverkan

Vi möter föräldrar genom inskolning och daglig tamburkontakt. Under året har vi föräldrasamverkan i form av föräldramöte, föräldrasamråd och vår/sommarfest.

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per år vid barnets födelsedag.

Välkommen till oss

Kom och besök oss eller ring, om du vill veta mer.

Kontakt Solstrålens förskola

0370-37 71 46

Rektor

Sabina Granviken

sabina.granviken@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Skolgatan, Kärda
331 95 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 mars 2024