Stallbackens förskola

Förskolan ligger mitt i Rydaholm nära skolan, biblioteket och skogen.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Om oss

Vi är en förskola bestående av två avdelningar, guld avdelning för de mindre barnen och Silver för de äldre. På förskolan är vi i grund sex pedagoger som arbetar olika tjänstgöringsgrad.

Ute på gården har vi en alldeles ny paviljong så att vi kan undervisa både ute och inne. Dessutom har vi numera en snickarverkstad.

Den dagliga verksamheten är utformad efter Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö) Länk till annan webbplats. ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i förskolans verksamhet”. Vi arbetar regelbundet med läroplanens mål. Verksamheten utvärderas kontinuerligt genom förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Trygghet, tillit och glädje

Alla ska känna trygghet, tillit och glädje hos oss. Barnen ska få möjlighet att utforska, upptäcka och utvecklas utifrån sin egen förmåga. Vi försöker skapa en föränderlig miljö som lockar barnen till lek, kreativitet, lärande och nyfikenhet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Genom vår plan mot diskriminering och kränkande behandling bedriver vi ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling. Vi pedagoger uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och visa hänsyn till varandra samt vår omvärld. Vi vuxna är goda förebilder i barnens livslånga lärande.

Tillsammans med er vårdnadshavare vill vi ge ert barn en givande och stimulerande förskoletid.

Bild som visar Stallbackens gård med lekplats i förgrunden.

Kontakt Stallbackens förskola

0472-37 83 13

Rektor

Bodil Skytt Sjökvist

bodil.skytt.sjokvist@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Norrelundsvägen 8

331 76 Rydaholm

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 februari 2024