Ängens förskola

Ängens förskola är en förskola med tre avdelningar som ligger i centrala Värnamo.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet
 • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden

Vi har tre avdelningar:

 • Prästkragen för barn i åldrarna 1 - ca 2.5 år
 • Blåklockan för barn i åldrarna ca 2.5 - ca 4 år
 • Smörblomman för barn i åldrarna ca 4-6 år

Inomhusmiljö

Vi har både stora och mindre rum som har lärmiljöer för att skapa förutsättningar för lugn och ro samt lek och lärande.

Utomhusmiljö

Vi har två utegårdar, en större och en mindre, sandlådor, klätterställningar, gungor, rutschkanor, balanssteg, cyklar mm. Vi har även undervisningsmaterial som vi har både ute och inne. Vi har nära till naturen, Prostskogen, Apladalen och centrum.

Vision och värdegrund

På Ängens förskola vill vi att alla, både vuxna och barn, ska känna sig välkomna och få förutsättningar att utvecklas och blomma på många olika sätt. För att kunna göra det är det viktigt att vi skapar förtroende och trygghet mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Vår värdegrund är Alla människors lika värde, de rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter – barnets bästa.

Hur vi arbetar på förskolan

Ängens förskola utgår ifrån Värnamo Kommuns prioriterade målområden för läsåret 21/22 och vår läroplan för förskola.

Verksamhetens prioriterade mål 2021-2022

 • Skapa tillgänglig undervisning som utgår från barnens behov.
 • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Uppnå en likvärdig digital kompetens som utgår från förvaltningens Media och Informationskunnighetsplan (MIK-plan).

Barnhälsa

Vi har ett gott samarbete med specialpedagog som kontinuerligt hjälper oss och stöttar oss i vårt arbete tillsammans med era barn.

Skola för hållbar utveckling

Ängens förskola är en certifierad "Skola för hållbar utveckling".

En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi samarbetar med vårdnadshavare dagligen vid lämning och hämtning, inskolning, utvecklingssamtal, föräldrarsamråd med mera.

Ängens förskola är en gul och avlång träbyggnad

Kontakt Ängens förskola

Prästkragen

0370-37 76 47

Blåklockan

0370-37 74 63

Smörblomman

0370-37 75 68

Rektor

Eva Hansson

eva.hansson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Norra vägen 21

331 30 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024