Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Lillstugans förskola

Lillstugan är en förskola i Forsheda, med inriktning på utomhuspedagogik. Vår vision är "alla barn är våra barn”, vilket innebär att all personal känner ansvar för alla barns trivsel, trygghet och lärande på förskolan.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

IST Administration

IST Administration är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Om oss

Lillstugan är byggd 1991 och består av två avdelningar, Jordgubben som är småbarnsavdelning och Mångubben som är syskonavdelning. Vi samarbetar mellan avdelningarna i huset genom att ha öppningar och stängningar gemensamt. Vi är ett väl fungerande arbetslag som bidrar till trygghet och gott samarbete, vilket avspeglar sig på barngruppen.

För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga, samt att de utvecklar god självkänsla och empati. Vi vill att barnen ska känna sig betydelsefulla både i gruppen och som enskilda individer. Vilket vi upplever kommer genom att vi arbetar med små barngrupper där vi skapar möjlighet att kunna se, lyssna och bekräfta varje barn, samt ta vara på deras intresse och nyfikenhet.

Vårt arbete utgår från aktuella styrdokument så som förskolans läroplan, barnkonventionen och skollagen. Vi erbjuder planerad undervisning under dagen, men vi försöker även fånga upp de spontana tillfällena som uppkommer. Vi skapar stort utrymme för leken då den är viktig för barnens utvecklade av socialt samspel, samarbete, empati, språk, motorik, självständighet, glädje och fantasi. För att dokumentera och synliggör barns lärandeprocesser använder vi oss av Barnets bok.

Lunchen kommer hit från tillagningskök från Forsheda skola. Frukost och mellanmål ordnas av förskolans personal. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag, samt ett ekonomibiträde som har hand om kök och städ.

Utevistelse

Vi prioriterar mycket utevistelse och spenderar stora delar av vår tid ute på gården, i skogen och i närmiljön. Så länge årstid och väder tillåter är vi ofta ute hela dagen, då äter vi även mellanmål utomhus. Vid några tillfällen per år brukar vi laga lunch i skogen eller på gården.

Vi har en bra och rymlig utegård som är indelad i tre och möjliggör att dela barngruppen även utomhus. Eftersom vi är ute mycket bedrivs den pedagogiska verksamheten även där. Vi har en naturgård där vi odlar ätbara saker tillsammans med barnen, samt finns det en diskbänk för möjlighet till vattenlek och experiment. På den stora gården har vi en snickarbod för skapande, konstruktion och teknik. Det finns även ett vindskydd där vi kan äta måltider, ha samlingar samt kan barnen leka där.

Samverkan

För oss är vårdnadshavarnas trygghet lika viktigt som barnets, då vi tror på att trygga vårdnadshavare skapar trygga barn. Därför värdesätter vi den dagliga kontakten, men erbjuder även föräldramöten, utvecklingssamtal, julfest samt sommarfest. Vid inskolning använder vi oss av föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att vårdnadshavaren är med sitt barn under den första tiden på förskolan.

Om ni är nyfikna och vill veta mer, ring oss gärna.

Kontakt Lillstugans förskola

Jordgubben

0370-37 79 74

Mångubben

0370-37 80 42

Rektor

Malin Rancinger

malin.rancinger@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Slättövägen 4-6

331 71 Forsheda

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 november 2022