Lillstugans förskola

Lillstugan är en förskola i Forsheda, med inriktning på utomhuspedagogik. Vår vision är "alla barn är våra barn”, vilket innebär att all personal känner ansvar för alla barns trivsel, trygghet och lärande på förskolan.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Om oss

Lillstugan är byggd 1991 och består av två avdelningar, Jordgubben som är en yngrebarnsavdelning och Mångubben som dels är en äldrebarnsavdelning, dels en syskonavdelning. Vi samarbetar mellan avdelningarna i huset genom att ha öppningar och stängningar gemensamt. Tillsammans är vi ett väl fungerande arbetslag som bidrar till trygghet och gott samarbete, vilket avspeglar sig på barngruppen.

För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga, samt att de utvecklar god självkänsla och empati. Vi vill att barnen ska känna sig betydelsefulla både i gruppen och som enskilda individer. Vilket vi upplever kommer genom att vi arbetar med mindre barngrupper där vi skapar möjlighet att kunna se, lyssna och bekräfta varje barn, samt ta vara på deras intresse och nyfikenhet.

Vårt arbete utgår från aktuella styrdokument så som förskolans läroplan, barnkonventionen och skollagen. Vi erbjuder planerad undervisning under dagen, men vi försöker även fånga upp de spontana tillfällena som uppkommer. Vi skapar stort utrymme för leken då den är viktig för barnens utvecklade av socialt samspel, samarbete, empati, språk, motorik, självständighet, glädje och fantasi. För att dokumentera och synliggör barns lärandeprocesser använder vi oss av Barnets bok.

Lunchen kommer hit från tillagningskök från Forsheda skola. Frukost och mellanmål ordnas av förskolans personal. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag, samt ett ekonomibiträde som har hand om kök och städ.

Utevistelse

Vi prioriterar mycket utevistelse och spenderar stora delar av vår tid ute på gården, i skogen och i närmiljön. Så länge årstid och väder tillåter är vi ofta ute hela dagen, då äter vi även mellanmål utomhus.

Vi har en bra och rymlig utegård som är indelad i tre och möjliggör att dela barngruppen även utomhus. Eftersom vi är ute mycket bedrivs den pedagogiska verksamheten även där. Det finns även ett vindskydd där vi kan äta måltider, ha samlingar och barnen kan dessutom leka där.

Samverkan

För oss är vårdnadshavarnas trygghet lika viktigt som barnets, då vi tror på att trygga vårdnadshavare skapar trygga barn. Därför värdesätter vi den dagliga kontakten, men erbjuder även vårdnadshavarmöten, utvecklingssamtal, julfest samt sommarfest. Vid inskolning använder vi oss av en vårdnadshavaraktiv inskolning, vilket innebär att vårdnadshavaren är med sitt barn under den första tiden på förskolan.

Om ni är nyfikna och vill veta mer, ring oss gärna.

Kontakt Lillstugans förskola

Jordgubben

0370-37 79 74

Mångubben

0370-37 80 42

Rektor

Malin Rancinger

malin.rancinger@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Slättövägen 4-6

331 71 Forsheda

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 10 januari 2024