Blomsterängens förskola, fristående

Blomsterängens förskola drivs av pingstförsamlingen i Värnamo och är belägen i Pingstkyrkan Arken och i en villa strax intill. Mitt i centrum men ändå med ett naturskönt läge nära Lagan och Apladalen.

Om oss

Blomsterängen är en fristående förskola med två avdelningar; Villan 1-3 år och Arken 3-5 år. Vi har en kristen profil, vilket bland annat innebär att vi ber bordsbön och använder oss av kristna sånger och böcker.

I vår utbildning har vi Skattstund en gång i veckan med barnen i åldrarna 3-5 där vi visar och berättar texter ur Bibeln, samt uppmärksammar och firar de kristna högtiderna.

Vi får även möjlighet att delta i en familjegudstjänst 1 gång per år där barnen är med och sjunger.

Inomhusmiljö

Avdelningen Villan har sina lokaler på bottenvåningen i en villa bredvid Arken. Det består av 4 rum och kök. Här finns härliga lekmiljöer i en mysig atmosfär, med bland annat ateljé, läshörna, hemvrå och utrymme för bygg och konstruktion.

Avdelningen Arken har sina lokaler i Pingstkyrkan Arken. Här finns flera olika utrymmen för lek och utforskning. Vi har en mindre ateljé för skapande och en biblioteksvrå. Vi har blandat material för bygg och konstruktionslek, och kläder och annat material för utklädning och rollek.

Vi har tillgång till Pingstkyrkan Arkens gymnastikhall en gång i veckan och använder oss också av kyrkans ”barnland” varje vecka.

Utemiljö

Förskolan ligger granne med Apladalen så varje vecka går vi dit för många olika undervisningsmöjligheter i skogen.

Avdelningarna har varsin utegård med stort utrymme för rörelsefrihet. Vi har odlingslådor och bärbuskar där vi kan följa hur det växer.

Villans gård har gungor, sandlåda med solskydd, lekstuga och klätterställning med rutschkana, och andra inspirerande lekmiljöer.

På Arkens gård finns en asfalterad bana för cykling och en kulle som lockar till olika grovmotoriska lekar och aktiviteter, och som passar bra till pulkaåkning på vintern. Arken har också gungor, sandlåda, lekstuga och klätterställning med rutschkana med mera.

Vision och värdegrund

Pedagogerna på förskolan står för en kristen värdegrund och värnar allas lika värde. Vi vill vara en trygg plats där barnen får utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Så här arbetar vi

Vi arbetar på förmiddagen i mindre grupper där vi har möjlighet att dela upp oss i olika rum med olika aktiviteter.

Grunden till vårt arbete består av:

  • Vår profilering
  • Barnkonventionen
  • Planen mot diskriminering och kränkande behandling
  • Skolverkets läroplan för förskolan

Vi har undervisning utifrån Skolverkets läroplan för förskolan Lpfö 18.  Länk till annan webbplats.

Förskolans utbildning och all undervisning följer Skolverkets riktlinjer.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål för att ge varje barn förutsättningar att:

  • utveckla trygghet, öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • utveckla sin nyfikenhet, kreativitet samt lusten att leka och lära.
  • stimuleras och utvecklas inom områden såsom motorik, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling och digitalitet.
  • få ta del av vårt kulturarv, till exempel traditioner och högtider.

Hur vi arbetar med dig som vårdnadshavare

På Blomsterängens förskola försöker vi ha så många plattformar som möjligt för att ha en bred samverkan med vårdnadshavare. Det börjar redan med inbjudan inför Inskolningen, där vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Till det erbjuder vi ett informationsmöte innan starten för inskolningen. Vi har även föräldramöte på hösten, luciafirande, sommarfest, utvecklingssamtal, föräldrarforum, enkätutskick emellanåt, erbjuder även föreläsning med särskilt ämne efter önskemål.

Kontakt Blomsterängens förskola

Villan 1-3 år

0370-207 48

villan@blomsterangen.arkenvmo.se

Arken 3-5 år

0370-207 47

arken@blomsterangen.arkenvmo.se

Rektor

Anneli Berggren

rektor@blomsterangen.arkenvmo.se

Hitta till oss

Pumparegatan 20

331 31 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 04 januari 2024