Vallens förskola

Vallens Förskola är en relativt ny förskola i fräscha lokaler som ligger centralt i Värnamo med närhet till skog och natur.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet
 • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden

Förskolan har fyra avdelningar med åldrarna 1-6år:

 • Avdelning 1: 3-6 år
 • Avdelning 2: 1-3 år
 • Avdelning 3: 3-6 år
 • Avdelning 4: 1-3 år

Utemiljö

På Vallens förskola har vi två stora fina utegårdar med mycket plats för lek och rörelse. På gårdarna finns det också vindskydd som gör att det är lätt att ha undervisningssituationer ute i alla väder.

Inomhusmiljö

Inomhusmiljön är uppdelad på 4 avdelningar som består av flera rum, stora som små. Lärmiljön erbjuder varierade aktiviteter där de får möjlighet att utforska olika material som inbjuder till lek, kreativitet och lust att lära. Förskolan har en innemiljö med stora ljusinsläpp.

Vision och värdegrund

Vallens förskola arbetar med hållbar utveckling och har utifrån det fått certifikatet Skola för Hållbar utveckling. Vi arbetar medvetet med värdegrundsarbete (alla barns lika värde), lek och rörelse. Vi har även ett samarbete med Värnamo kulturskola.

Vi arbetar med barns språk, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), bildstöd, kreativitet och nyfikenhet. Målet är att alla barn ska känna trygghet, respekt och empati mot varandra.

Vår vision är att skapa Många KULturer tillsammans för att leka och lära

Tillsammans skapar vi trygghet och delaktighet i förskolans utbildning och undervisning.”

Hur vi arbetar på förskolan

Vallens förskola utgår ifrån Värnamo kommuns prioriterade målområden för läsåret 23/24 samt vår läroplan för förskolan.

För att arbeta mot målen arbetar vi tema-inriktat med en bok som vi bygger vår undervisning och utbildning på.

Verksamhetens prioriterade mål 2023-2024

 • Skapa tillgänglig undervisning som utgår från barnets behov.
 • Skapa förutsättningar för barnet att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 •  

Barnhälsa

Vi har ett gott samarbete med specialpedagog som kontinuerligt hjälper oss och stöttar oss i vårt arbete tillsammans med era barn.

Skola för hållbar utveckling

Vallens förskola är en certifierad "Skola för hållbar utveckling".

En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi på Vallens förskola anser att samarbete med vårdnadshavare är viktigt och vi vill alltid ha en öppen dialog tillsammans med er. Vi tar gärna emot tips och idéer för att göra verksamheten ännu bättre för era barn.

Vi samarbetar dagligen med er vårdnadshavare vid lämning och hämtning, introduktioner, utvecklingssamtal, föräldrasamråd med mera.

Nylunds förskola, skola för hållbar utveckling

Kontakt Vallens förskola

Avdelning ett

0370-37 78 25

Avdelning två

0370-37 72 54

Avdelning tre

0370-37 75 80

070-181 10 89

Avdelning fyra

0370-37 74 88

070-181 11 02

Rektor

Eva Hansson

eva.hansson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Vallgatan 4

331 30 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024