Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Vallens förskola

Vallens Förskola är en relativt ny förskola i fräscha lokaler som ligger centralt i Värnamo med närhet till skog och natur.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

IST Administration

IST Administration är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden

Förskolan har fyra avdelningar med åldrarna 1-6år:

 • Avdelning 1: 3-6 år
 • Avdelning 2: 1-3 år
 • Avdelning 3: 3-6 år
 • Avdelning 4: 1-3 år

Utemiljö

På Vallens förskola har vi två stora fina utegårdar med mycket plats för lek och rörelse. På gårdarna finns det också vindskydd som gör att det är lätt att ha undervisningssituationer ute i alla väder

Vision och värdegrund

Vallens Förskola arbetar mycket med NTA (Naturvetenskap och teknik i förskolan), värdegrundsarbete (alla barns lika värde) kultur samt barns interkulturella värde, lek och rörelse. Vi har även ett samarbete med Värnamo kulturskola.

Vår förskolas mål är att arbeta utifrån varje barns behov och mognad. Vi arbetar mycket med barns språk, kreativitet och nyfikenhet. Målet är att alla barn ska känna trygghet, respekt och empati mot varandra.

Hur vi arbetar på förskolan

Vallens förskola utgår ifrån Värnamo kommuns prioriterade målområden för läsåret 21/22 samt vår läroplan för förskolan.

Verksamhetens prioriterade mål 2021-2022

 • Skapa tillgänglig undervisning som utgår från barnens behov.
 • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd, samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Uppnå en likvärdig digital kompetens som utgår från förvaltningens Media och Informationskunnighetsplan (MIK-plan).

Barnhälsa

Vi har ett gott samarbete med specialpedagog som kontinuerligt hjälper oss och stöttar oss i vårt arbete tillsammans med era barn.

Skola för hållbar utveckling

Vallens förskola är en certifierad "Skola för hållbar utveckling".

En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi på Vallens Förskola anser att samarbete med vårdnadshavare är viktigt och vi vill alltid ha en öppen dialog tillsammans med er. Vi tar gärna emot tips och idéer för att göra verksamheten ännu bättre för era barn.

Vi samarbetar dagligen med er vårdnadshavare vid lämning och hämtning, introduktioner, utvecklingssamtal, föräldrarsamråd med mera.

Nylunds förskola, skola för hållbar utveckling

Kontakt Vallens förskola

Avdelning ett

0370-37 78 25

Avdelning två

0370-37 72 54

Avdelning tre

0370-37 75 80

070-181 10 89

Avdelning fyra

0370-37 74 88

070-181 11 02

Rektor

Eva Hansson

eva.hansson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Vallgatan 4

331 30 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 november 2022