Villa Villekullas förskola

Villa Villekullas förskola ligger centralt i Bor uppe på en höjd och med gångavstånd till skogen och grönområde. Förskolan har fyra avdelningar som fördelas med yngsta barnen och upp till äldsta barnen.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Utomhusmiljö

Det finns en stor utegård som är uppdelad i större och mindre ytor med många möjligheter till lek, rörelse och utforskande. Vi delar även barnen i mindre grupper under dagen då vi har undervisning både inne och ute. Förskolan har fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utvecklning”.

Inomhusmiljö

Vår förskola har blivit totalrenoverad och är som nybyggd. Lokalerna är ljusa med stora fönster och är anpassade för förskoleverksamhet. Det finns ateljé och ett stort torg som förenar avdelningarna. Vi har olika arenor med kreativa material för möten mellan barnen. Lärmiljön är viktig för oss och ses som en aktiv del för barns lärande.

Vision och värdegrund

På vår förskola möter du barn och pedagoger som tillsammans skapar en framtid för en hållbar utveckling både i lärande och för miljön. Vi jobbar med att:

  • Utforska och vara nyfiken tillsammans för lärande och nya kunskaper i vår undervisning
  • Uppleva att man är en tillgång i gruppen och skapar tilltro till egen förmåga, få vara delaktig och ha inflytande
  • Upptäcka i lärmiljön och vår omvärld genom leken.

Hur vi arbetar på förskolan

Förskolan arbetar utifrån välkomnandets entré, där alla som kommer ska känna sig sedda och välkomna till vår förskola. För att synliggöra och stärka våra valda värden och vår syn på barn och kunskap ser vi vår inne- och utemiljö som en helhet där båda bidrar till barns undersökande och lärande på olika sätt. Vår miljö ska vara välkomnande och erbjuda platser med möten mellan barnen och delaktighet.

Hållbarhet är en viktig del av förskolans verksamhet för både lärande och miljön. Det innebär att barnet är i centrum och alla barn ska ha förutsättningar att tillägna sig nutidens och framtidens viktiga kunskaper och förmågor genom att få utforska, uppleva och upptäcka utifrån sina förutsättningar för att möta vår gemensamma framtid.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi samverkar med vårdnadshavare vid introduktionen på förskolan och i den dagliga tamburkontakten, men även i utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna då vi anser att förskolans barn är allas barn, och vi öppnar och stänger gemensamt på avdelningarna.

På förskolan finns ett föräldrasamråd. I föräldrasamrådet finns vårdnadshavare, pedagoger och rektor. Rådet träffas en gång per termin.

I området har vi barnhälsoteam där specialpedagog och rektor ingår och vid behov samverkar vi med andra kompetenser. Specialpedagog arbetar med stöd, råd och handledning kring förskolans verksamhet, enskilda barn och grupper. Förskolorna har ett främjande arbetssätt utifrån specialpedagogiska myndigheten, där anpassningar görs i miljön, organisation och arbetssätt utifrån barnens behov. Förskolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling.

Villa Villekulla

Kontakt Villa villerkullas förskola

Krusmynta

0370-37 82 38

Rullgardina

0370-37 82 37

Långstrump

0370-37 70 02

Pippilotta

0370-37 82 42

Rektor

Helen Gustavsson

helen.gustavsson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Växjövägen 16

331 73 Bor

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024