Kompassens förskola, fristående

Kompassens Förskola är en förskola med kristen profil som drivs av Värnamo Allianskyrka. Förskolans lokaler ligger i kyrkan, ett stenkast från Värnamo centrum. Vi har närhet till Prostskogen och naturlekplatsen som vi regelbundet besöker. Vi är en förskola som består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5, men arbetar i åldersindelade grupper under dagen.

Utemiljö och inomhusmiljö

Vi har en utegård som inbjuder till lek och kreativitet med gungställning, stor sandlåda, lekstuga, klätterställning, rutschkana, träd, gräsmatta och en liten sluttning där man kan åka pulka på vintern. Gården är inhägnad så vi har full uppsikt över barnen.

Vi har stora inneytor, där pedagogerna har god uppsikt över de olika rummen. Vi har både stora och små rum med olika teman, till exempel legorum. Vi har även en motionshall för gymnastik och rörelselek.

Vision och värdegrund

Vi har en kristen profil, vilket främst innebär att den kristna värdegrunden ligger till grund för hur vi ser på barnen och hur vi arbetar. Vår målsättning är att skapa en förskola som ger barnen en trygg och god atmosfär att utvecklas i.

Hur vi arbetar på förskolan (Arbetssätt/pedagogik)

Vårt arbete styrs av Skolverkets Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Barnkonventionen. På förskolan arbetar vi med temainriktat arbetssätt, där vi utgår från barnens intresse. Hela dagen används till att lära sig och upptäcka saker tillsammans.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Du som förälder är väldigt viktig för oss. Den första kontakten knyter vi under den föräldraaktiva inskolningen, där du som förälder är med ditt barn de första dagarna. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet ser vi som mycket viktig. Vi har regelbundet utvecklingssamtal och under hösten bjuder vi in er föräldrar till föräldramöte. Gemensamma familjefester bjuder vi in till vid jul och sommar.

På Värnamo Allianskyrkas webbplats kan du läsa mer om Kompassens förskola. Länk till annan webbplats.

Kontakt Kompassens förskola

0370-493 55

Rektor

 Birgitta Petersson

kompassen@varnamoallians.se

Hitta till oss

Norra salutorget 9

331 30 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024