Fyrklöverns förskola

Fyrklöverns förskola i Forsheda byggdes 1975 och är en av kommunens äldsta förskolor. Vi har gångavstånd till gymnastiksal, bibliotek, skog och ett flertal lekparker. Vi har fyra olika utegårdar och vi lägger stor vikt vid daglig utevistelse. Vi arbetar i mindre barngrupper och lägger stort fokus på individanpassad undervisning i de mindre grupperna, både utomhus och inomhus.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet
 • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden

Om oss

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö18. Utbildningen i förskolan vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Vi prioriterar att jobba med bland annat barnens språkliga, matematiska och sociala utveckling och stimulerar även lärande inom naturvetenskap och teknik. Vi arbetar i mindre grupper och planerar förskolans utbildning utifrån barnen intressen och behov.

I dagsläget har vi fyra avdelningar:

 • Gullvivan, småbarnsavdelning 1-3 år
 • Snödroppen, småbarnsavdelning 1-3 år
 • Vitsippan, storbarnsavdelning 3-6 år
 • Blåsippan, storbarnsavdelning 3-6 år

Vi främjar barnets lek och kreativitet både inomhus och utomhus genom planerade och fria aktiviteter. Vi vill stimulera barnens fantasi och nyfikenhet i leken och därmed stärka barnens sociala samspel med andra. Vi vill ge barnen en tillgänglig, tillåtande och stimulerande miljö både ute och inne som främjar barnens lärande, utveckling och utforskande.

Barn- och utbildningsnämndens vision

Varje barn och elev ska med lust och glädje uppleva meningsfullhet och framgång i det dagliga arbetet. Barnens och elevernas behov av kunskaper, färdigheter, omtanke och trivsel ska uppfyllas och deras förväntningar om möjligt överträffas.

Samverkan

Vi möter föräldrar genom inskolning, daglig tamburkontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi har ett stort samarbete mellan avdelningarna. Förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans i arbetslag. "Våra barn är allas barn".

Vill du veta mer? Kom och besök oss eller ring!

Kontakt Fyrklöverns förskola

Snödroppens avdelning

0370-37 79 49

Gullvivans avdelning

0370-37 79 72

Blåsippans avdelning

0370-37 80 26

Vitsippans avdelning

0370-37 80 33

Rektor

Malin Rancinger

malin.rancinger@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Slättövägen 6

331 71 Forsheda

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024