Lindens förskola

Lindens förskola är en förskola i Lanna för barn i åldrarna 1-6 år. Vi har stora ljusa lokaler och en härlig utemiljö. Skog och fin natur ligger bara ett stenkast bort.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Om oss

Vår förskola är en förskola som ligger i Lanna utanför Bredaryd i Värnamo Kommun. Vi är en mindre enhet med barn i åldrarna 1–6 år. Under större delen av dagen delar vi barnen i två grupper. De yngre barnen sover utomhus i vagnar när de har sin vila.

Inomhusmiljö

Förskolan har stora fina lokaler som vi varierar lekmaterialet i. Vi har även rum för återhämtning och vila.

Utomhusmiljö

Utemiljön är stor och väldigt varierande i både underlag och material. Utemiljön består av en förskolegård där det finns gungor, sandlåda, rutschkana och ett förråd med olika lekmaterial. Vi har även en gård som vi kallar skogsdungen. I dungen finns det en fin motorikbana samt en liten eldstad där vi ibland grillar korv.

Vision och värdegrund

Vi utmanar barnen till fysiska aktiviteter, och vi uppmuntrar till rörelseglädje på förskolan. Linden arbetar efter en planerad grundstruktur som är väl förankrad i förskolans läroplan. Vi ser leken som en viktig del i utbildningen och att barnen ges möjlighet att leka under större delen av dagen, både inomhus och utomhus. Förskolan vilar på en demokratisk grund. Barnens åsikter och funderingar är värdefulla. Vi ger barnen inflytande och möjlighet att påverka sin dag på förskolan.

Hur vi arbetar på Lindens förskola

Pedagogerna är medforskande. Det innebär att vi är närvarande i barnens lek, ser till barnens intressen, och utmanar barnen vidare genom att inspirera och locka till nya upptäckter och intressen. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik. Det innebär att vi anpassar miljön efter barnens behov. Vi arbetar med bildstöd för att skapa tillgänglighet och delaktighet för alla barn på förskolan. Det ger barnen förutsättningar att bli självständiga och underlättar kommunikation.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Förskolan använder sig av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldern eller annan närstående är med sitt barn under den första tiden på förskolan. På detta sätt får både barn och föräldrar en större inblick i verksamheten. Den dagliga föräldrakontakten är viktig för oss på Lindens förskola. Vi erbjuder föräldramöten, utvecklingssamtal, julfest, sommarfest och drop in fika.

Kontakt Lindens förskola

0370-37 76 85

Rektor

Sabina Granviken

sabina.granviken@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Lanna

333 74 Bredaryd

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024