Mosslelunds förskola

Förskolan ligger i ett villaområde med närhet till skog, natur och Mossleskolan.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet
 • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden

Utomhusmiljö

Vi har en stor och härlig utegård med mycket att utforska och upptäcka. På vår förskola sover barnen ute året om.

Inomhusmiljö

Lokalerna är ljusa och har inspirerande lärmiljöer med två ateljéer som sammanför de olika avdelningarna.

Vision och värdegrund

 

Gemensam vision för Mosslelunds förskola​

Vår utbildning ska präglas av att det är viktigt för mig att det går bra för dig. På Mosslelunds förskola har vi fem värdeord som ska genomsyra vår utbildning:

 • Trygghet​
 • Utforskande ​
 • Delaktighet​
 • Olikheter​
 • Glädje​

När barnet känner trygghet vågar barnet utforska, prova olika vägar för att växa och utvecklas. Olikheter är en tillgång som skapar delaktighet och respekt för varandra. Vårt mål är att alla ska minnas sin förskoletid med glädje. ​

Hur vi arbetar på förskolan

På förskolan arbetar vi efter ett tematiskt arbetssätt utifrån förskolans läroplan. För oss är leken en central del i utbildningen. Vi arbetar för att skapa en meningsfull, inspirerande och tillgänglig undervisning där alla barn intresse och behov formas tillsammans med förskolans läroplan till en helhet.

Vi strävar efter att ge barnen en god språkutveckling genom att benämna ord och skeende i vardagen Högläsning är en aktivitet som är ett stort inslag på förskolan. Här får barnen lyssna på en saga eller berättelse som ger möjlighet till samtal om nya ord och begrepp.

I vårt arbete använder vi TAKK (tecken som stöd) och bildstöd för att förstärka barns förståelse, kommunikation och språkutveckling. På vår förskola möter barnen olika digitala verktyg så som lärplattor, Wi-Fi-ägg och projicering för att förhöja upplevelsen, utforskande lärprocesser som kan leda till mer samtal med barnen.

Vi strävar efter att vara närvarande och engagerande pedagoger och utforskar och lär oss tillsammans med barnen. Genom pedagogisk dokumentation tar vi in barns tankar vilket leder oss vidare till nya upptäckter och lärprocesser.

På förskolan arbetar vi aktivt för en trygg miljö där alla ska känna sig välkomna och sedda. Hur vårt arbete ser ut och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan uppdateras årligen.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Introduktionen är viktig för oss för att det ska bli en bra samverkan mellan oss och er vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten vid lämning och hämtning för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna. Målet är att ha en öppen dialog med er vårdnadshavare för att barnen ska kunna tillgodose sig utbildningen på bästa sätt. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldrasamråd.

Bild på skolan

Kontakt Mosslelunds förskola

Avdelning ett

0370-37 75 57

Avdelning två

0370-37 75 10

Avdelning tre

0370-37 78 48

Avdelning fyra

0370-37 75 94

Rektor

Jessica Svensson

jessica.svensson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Libanonvägen 2

331 33 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024