Renfanans förskola

Renfanans förskola ligger i Värnamo centralort och har nära till ett naturskönt skogsområde. Förskolan har tre avdelningar, en för de yngsta barnen och två för de äldre.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Inomhusmiljö

Inomhus består förskolan av tre jämstora avdelningar där miljöerna anpassas efter barnens intressen, behov och aktuella projekt.

Utomhusmiljö
Renfanan är en äldre förskola med en stor och en liten gård. På den stora gården finns en klätterställning från 2022 samt stora ytor att leka på med olika typer av lekmaterial. På den lilla finns anpassad lekutrustning för de yngre barnen, bland annat rutschkana och sandlåda.

Vision och värdegrund

Våra värdeord är: trygghet, glädje och lärande. Dessa ord är viktiga för oss i vårt arbete tillsammans med barnen.
Vår vision är "en förskola där trygghet och glädje leder till ett livslångt lärande”.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi utgår från förskolans läroplan där stort fokus läggs på leken. I leken utvecklar barnen samarbetsförmåga, problemlösning, symboliskt tänkande, fantasi, glädje, kommunikation, empati m.m. De får också möjlighet att göra egna val utifrån barns inflytande.

Vi arbetar aktivt med att barnen ska känna sig delaktiga i deras egen kultur samt utveckla känsla och respekt för olika kulturer.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi arbetar för ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna. Vi erbjuder utvecklingssamtal, föräldramöte med mera.

Kontakt Renfanans förskola

Avdelning ett

0370-37 74 57

Avdelning två

0370-37 76 37

Avdelning tre

0370-37 74 61

Rektor

Lena Gustavsson

lena.gustavsson@edu.varnamo.se

Specialpedagog

Malin Johansson
malin.johansson2@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Blåbärsvägen 21-23

331 43 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024