Leklundens förskola

Leklundens förskola är en mångkulturell förskola som slog upp dörrarna och startade sin verksamhet i augusti 2020. Förskolan är belägen på området Nygrens Gärde i centrala Rydaholm, med närhet till bland annat Rydaholms skola, biblioteket, affärer samt skog- och andra grönområden.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet
 • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden

Vi har fyra avdelningar med ljusa och inspirerande lärmiljöer, två ateljéer som sammanför de olika avdelningarna. Förskolan har en stor härlig utegård, med mycket att utforska och upptäcka.

Förskolan består av fyra avdelningar:

Speldosan ca 1-3 år

Paletten ca 3-6 år

Kullerbyttan ca 3-6 år

Inomhusmiljö

Förskolans verksamhet bedrivs i lokaler som är fräscha, ljusa, och ändamålsenliga. Varje avdelning består av ett större gemensamt rum med tillhörande mindre rum. Teamens avdelningar sammanbinds med varandra genom en var sin stor och ljus ateljé.

Våra lärmiljöer är ständigt föränderliga och utformas utifrån barnens nyfikenhet, behov och intressen. För oss på Leklunden är det viktigt att lärmiljöerna är väl anpassade, tillgängliga, tydliga och stimulerande för att på så sätt främja barnens utveckling och lärande

Utomhusmiljö

På Leklundens förskola har varje team en gemensam utegård, där det finns mycket att utforska och upptäcka. I varierande terräng ges barnen möjlighet till mycket rörelse och att utveckla sin motorik. Lärmiljöerna utomhus erbjuder bland annat klätterställningar, sandlådor, rutschkanor, cykelslingor, gräsytor, piltunnlar och vår stora kulle.

I mitten på förskolan ligger vårt serveringskök till vilket vår mat transporteras från skolans tillagningskök, som ligger granne med oss.

Vision och värdegrund

Vår vision är "Barnens trygghet i fokus. Alla barn är allas barn".

Våra värdegrundsord är:

 • Trygghet
 • Glädje
 • Inflytande
 • Respekt
 • Delaktighet

Hur vi arbetar på förskolan

Läroplan för förskolan utgör grunden för undervisningen och vår verksamhet. Dessutom utformas vår verksamhet även utifrån Värnamo kommuns prioriterade mål.

På Leklundens förskola arbetar vi aktivt och förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Som en del i det främjande och förebyggande arbetet utformas och genomförs varje år förskolans Likabehandlingsplan, skapad utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Till förskolan finns även ett Barnhälsoteam kopplat, i vilket specialpedagog och rektor ingår.

Vid öppning och stängning samverkar hela förskolan och bedriver då en gemensam verksamhet. Under större delen av dagen är barnen uppdelade avdelningsvis i mindre grupper, eller i mindre sammansatta grupper i våra team.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

För oss på Leklundens förskola är kontakten och samverkan med dig som vårdnadshavare viktig! Det är tillsammans som vi skapar de bästa förutsättningarna för ditt barns utveckling och lärande.

Genom bland annat daglig kontakt vid lämning och hämtning, föräldrasamråd och föräldramöten ger vi dig som vårdnadshavare möjlighet till samarbete med oss. Dessutom erbjuder vi utvecklingssamtal minst en gång per läsår.

När det är dags för ert barn att börja hos oss på Leklundens förskola inleds vårt första möte med ett introduktionssamtal, där ni som vårdnadshavare, barnet och ansvarig pedagog deltar. På introduktionssamtalet presenterar vi oss för varandra och pedagogen presenterar förskolans verksamhet och rutiner. Introduktionssamtalet blir en viktig möjlighet för oss att utbyta information med varandra, för att på så sätt kunna skapa bästa förutsättningar för ert barns utveckling och lärande under sin tid hos oss.

Vårt mål är att alla ska minnas sin tid hos oss på Leklundens förskola med glädje!

Kontakt Leklundens förskola

Avdelning Bollen

0472-37 83 10

Avdelning Speldosan

0472-37 83 12

Avdelning Paletten

0472-37 83 09

Avdelning Kullerbyttan

0472-37 83 11

Rektor

Bodil Skytt Sjökvist

bodil.skytt.sjokvist@edu.varnamo.se 

Hitta till oss

Dahlgrensväg 2

331 76 Rydaholm


Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024