Trädkryparens förskola

Trädkryparens förskola ligger vid Vråens centrum med närhet till skogen och naturen. Vi är en förskola med fem avdelningar, tre avdelningar med yngre barn och två avdelningar med äldre barn. Vi har en stor naturtomt med flera gårdar som erbjuder en varierad och stimulerande lek.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Utemiljö

Vi har fem olika gårdar på förskolan där barnen får möjlighet att utvecklas och utmanas. De fyra mindre gårdarna erbjuder bland annat balansövningar, sandlådor, vattenlek och cyklar, och den stora gården är en naturtomt med blandad terräng som erbjuder bland annat hinderbanor, gungor, lekhus, fotbollsplan och rörelse.

Inomhusmiljö

Inomhus har vi stora lokaler med många olika sorters lärmiljöer som ger tillfällen till både gemensam lek och att vara för sig själv en stund. Barnen har stora möjligheter till att utforska, experimentera och tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter.

Mål

Vår målsättning är att alla barn ska känna trygghet och glädje på förskolan samt få möjlighet till utveckling i sin egen takt och utifrån sina möjligheter. I vår verksamhet arbetar och planerar vi utifrån Skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö 18. Vi arbetar också utifrån förskolans prioriterade mål:
språkutveckling och tillgänglig utbildning.

Vision och värdegrund

Vår vision är att alla ska känna sig trygga och välkomna, både barn och vuxna. Vi utgår från förskolans läroplan och barnkonventionen där vi skapar förutsättningar för barns utveckling och lärande genom att erbjuda en rolig, trygg och lärorik miljö. Utbildningen bildar en helhet genom omsorg, utveckling och lärande. Våra värdeord är glädje, gemenskap, trygghet och nyfikenhet. 

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar för att förskolan ska ge barnen trygghet och trivsel, och att barnen ska uppleva verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. Vi arbetar också målinriktat för lika rättigheter och möjligheter för barnen, samt för att förebygga trakasserier och kränkande behandling.

Vi arbetar med att göra våra lärmiljöer tillgängliga för alla barn, både utomhus och inomhus. Här på förskolan arbetar vi ständigt med att förändra och anpassa vår lärandemiljö efter barnens behov och intresse.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Första kontakten knyter vi under introduktionsperioden när barnet börjar på förskolan. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet anser vi är betydelsefull då vi har möjlighet att utbyta information kring barnets dag. Det är viktigt för oss att ha en öppen och förtroendefull kommunikation med er som vårdnadshavare.

Vårt uppdrag är att i samarbete med er vårdnadshavare verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om barnets tid på förskolan, trivsel, barnet utveckling och lärande.

En gång per år sätter vi oss tillsammans vårdnadshavare och pedagoger och pratar om barnets tid på förskolan, hur barnet trivs och hur barnets utveckling och lärande ser ut.

Vi har en vernissage i slutet av våren. Då visar barnen vad de jobbat med under året. Ofta finns det också tillfälle för vårdnadshavare och syskon att prova på något av det vi gjort. Här bjuder vi även in till öppet hus för alla som är nyfikna på vår verksamhet.

En bild från Trädkryparens gård. Det finns en rutschkana och en klättervägg. Förskolans hus syns i bakgrunden. Det är en röd byggnad med grå knutar

Kontakt Trädkryparens förskola

Avdelning ett

0370-37 74 69

Avdelning två

0370-37 76 40

Avdelning tre

0370-37 76 45

Avdelning fyra

0370-37 76 46

Avdelning fem

0370-37 74 58

Rektor

Sofhia Petersson

sofhia.petersson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Brushanegatan 52

331 42 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 mars 2024