Skogens förskola

Skogens förskola består av sex avdelningar med ljusa och inspirerande lärmiljöer. Det finns en ateljé och ett gemensamt aktivitetstorg. Förskolan har flera gårdar utomhus som utmanar leklusten på olika sätt.

Förskolans sex avdelningar är uppdelade i team. Varje team har en yngre och en äldre barngrupp:

 • Trollet ca 3-6 år
 • Knyttet ca 1-3 år
 • Jätten ca 3-6 år
 • Pysslingen ca 1-3 år
 • Draken ca 3-6 år
 • Älvan ca 1-3 år

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

 • lägger in schema
 • anmäler frånvaro och ledighet
 • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

 • ändrar inkomst
 • ansöker om plats
 • säger upp plats
 • meddelar ändrade familjeförhållanden

Utemiljö

Skogens förskola har stora, härliga naturnära gårdar där barnen får utmanas i rörelse och lek. Gården är indelad så att det finns möjlighet för alla barn att utvecklas och ha roligt utomhus. Varje avdelning har ett uterum där barnen kan leka under tak.

Inomhusmiljö

Inomhus har varje avdelning tre rum indelade i olika lärmiljöer som ger möjligheter till olika typer av lek tillsammans med andra barn. Våra lärmiljöer är ständigt föränderliga och utformas utifrån barnens nyfikenhet, behov och intressen. I husets gemensamma ateljé och aktivitetsrum erbjuds skapande och rörelselek.

På förskolan lagas maten från grunden i vårt tillagningskök och barnen äter alla sina mål i förskolans restaurang.

Vision och värdegrund

Skogen är en välkomnande förskola där alla ska få möta en lustfylld, trygg, respektfull och lärorik miljö. Vi ser olikheter som en tillgång och utgår från det kompetenta barnet.

- En förskola att minnas.

Hur vi arbetar på förskolan

Enligt förskolans läroplan ska utbildningen lägga grund för ett livslångt lärande. Vi arbetar för att förskolan ska ge barnen trygghet och omsorg där barnen erbjuds en meningsfull vistelse genom olika aktiviteter och lek.

Vi arbetar också för allas lika värde där det är betydelsefullt att våra lärmiljöer är tillgängliga för alla barn, både utomhus och inomhus. Vi arbetar också utifrån prioriterade mål som är: språkutveckling och tillgänglig undervisning.

Vid öppning och stängning samverkar hela förskolan.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Första kontakten knyter vi under introduktionsperioden när barnet börjar på förskolan. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet anser vi är betydelsefull då vi har möjlighet att utbyta information kring barnets dag. Det är viktigt för oss att ha en öppen och förtroendefull kommunikation med er som vårdnadshavare.

Vårt uppdrag är att i samarbete med er vårdnadshavare verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vårdnadshavare erbjuds ett utvecklingssamtal tillsammans med barnet för att samtala om barnets tid på förskolan, hur barnet trivs och hur barnets utveckling och lärande ser ut.

Vårt mål är att alla barn ska få möjligheten att lustfyllt upptäcka och utforska - en förskola att minnas.

Bild på nybyggda skogens förskola

Kontakt Skogens förskola

Knyttet

0370-37 74 56

Trollet

0370-37 76 50

Jätten

0370-37 76 52

Pysslingen

0370-37 76 51

Draken

0370-37 76 53

Älvan

0370-37 79 38

Rektor

Sofhia Petersson

sofhia.petersson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Magnusgatan 5B

331 40 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 mars 2024