Gläntans förskola

Gläntans förskola ligger i ett naturområde, nära till skog och natur. Vår förskola består av 2 avdelningar. Avdelning 1 med barn 1-3 år och avdelning 2 med barn i åldrarna 3-6 år.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Vår miljö

Förskolan har ljusa och rymliga lokaler som bjuder in till lek och lärande, där barnen ges möjlighet att utforska och skapa sig nya kunskaper och erfarenheter. Vi erbjuder en tillgänglig lärmiljö där material finns att tillgå på barnens nivå, vilket uppmuntrar barnen till att utveckla sin självständighet.

Om oss

På Gläntans förskola arbetar vi aktivt med att skapa relationer och förståelse för varandra. Alla ska visa respekt och nyfikenhet för varandras olikheter och ses som en tillgång i utbildningen.

Vi vill att förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik miljö. Vi prioriterar den fria leken, där barnen får bearbeta sina känslor och upplevelser. Leken är en förutsättning för utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling. Språket är en förutsättning för fortsatt kommunikation och lärande, där vi arbetar mycket med TAKK/bildstöd. Skapande aktiviteter såsom sång, musik, ramsor, sagor, drama är en självklarhet i vår utbildning. På Gläntan arbetar vi med tema/projekt där vi kopplar till olika ämnen som matematik, språk, naturvetenskap och teknik samt andra ämnen utifrån läroplan för förskola.

Samverkan med vårdnadshavarna

Vi på Gläntans förskola ser vikten av ett gott samarbete med vårdnadshavare. Vi värnar om den vardagliga kontakten för att skapa en tillitsfull och god relation mellan förskola och hemmet. Vilket vi ser som en förutsättning för barnens trygghet på förskolan.

Gläntans förskolas utomhusmiljö

Kontakt Gläntans förskola

Avdelning 1

0370-37 76 64

Avdelning 2

0370-37 75 74

Rektor

Jessica Svensson

jessica.svensson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Saxgatan 37

331 56 Värnamo

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 januari 2024