Västhorja förskola

Västhorja förskola har två avdelningar, lilla och stora huset. I lilla huset går barn i åldern 1-3 år och i stora huset barn i åldern 3-6 år. Vårt mål är att alla barn ska få en trygg och lärorik tid hos oss.

Västhorja förskola flyttar till nybyggda Ekenhaga förskola i augusti 2024. Vill du söka plats på förskolan Ekenhaga söker du fram till och med april/maj till Borgens förskola, Västhorja förskola eller Snäckans förskola.

Du kan läsa mer om byggnationen på sidan byggprojekt. Länk till annan webbplats.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Ute miljö, inomhusmiljö

Barnen erbjuds varierad undervisning både inomhus och utomhus. Vår utegård är rymlig och utmanar till många olika sorters lek, undervisningar och aktivitet.

Vision och värdegrund

”Vi vill att alla barn ska minnas sin förskoletid med glädje, ha hopp om framtiden samt möta engagerade pedagoger med fokus på barnen”.

Hur vi arbetar på förskolan

Vi arbetar utifrån ett projekt där vi lägger fokus på barnens nyfikenhet och där vi försöker ta tillvara på barnens intressen och förslag för att föra undervisningen framåt.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi lägger stor vikt vid introduktionen, då vi tillsammans med er vårdnadshavare skapar en god förutsättning till trygghet och fortsatt bra samverkan mellan er vårdnadshavare och oss pedagoger.

Bild på Västhorjas gula träbyggnad

Kontakt Västhorja förskola

Stora avdelningen

0370-37 75 89

Lilla avdelningen

0370-37 80 38

Rektor

Jessika Arousell

jessika.arousell@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Lönngatan 1

331 51 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 januari 2024